Varför höjer Skebo avgifterna för parkering så mycket?

Nyligen har Skebo gått ut med att parkeringsavgifterna ska höjas, med nära på dubbla avgiften per månad. En helt oförskämd höjning som drabbar många.

Skribenten funderar över Skebos höjning av parkeringsavgiften och får svar direkt.

Skribenten funderar över Skebos höjning av parkeringsavgiften och får svar direkt.

Foto: Yvonne Rönngren

Insändare2024-04-20 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Och vad får man för höjningen? Det är samma plats, samma stolpe, samma carport och så vidare till ett pris som de menar ska göra så att man går i enlighet med kommunens klimatmål.

Rimligast hade väl ändå varit att höja avgiften lite i taget? En hundring per månad, i mitt fall höjs nu avgiften med 600 kronor och gör att jag istället får betala runt 15 000 per år istället för 7 000.

Man kan ju undra om det verkligen är klimatmål eller ren girighet som driver på detta. Skäms.

Boende med bil

Svar direkt

Det stämmer att Skebo gör ett omtag med alla parkeringsplatser och det finns flera anledningar bakom. Bland annat så måste parkeringarna bära sina egna kostnader och att den som nyttjar en parkeringsplats också ska betala för drift och underhåll av den. Historiskt har alla hyresgäster fått betala för parkeringarna och då även de som inte har någon bil, vi vill skapa en rättvisare prisbild där de som nyttjar parkeringsplatserna betalar fullt ut för dem.

Priserna för parkeringarna har generellt varit för låga, prishöjningar har endast skett vid enstaka tillfällen och nivåerna har inte varit i linje med marknadsmässiga priser i Sverige.

Skebo har ett nytt ägardirektiv från Skellefteå kommun som säger att vi ska vara klimatneutrala 2030. Det innebär att vi har en skyldighet att utveckla en modernare parkeringsmiljö som är anpassad till framtidens behov. Prisjusteringen möjliggör investeringar där vi framöver planerar förbättringar och upprustningar av parkeringsplatserna.

Vi förstår att det är en kraftig höjning och har försökt att ge en god anpassningstid tills de nya priserna kommer att gälla, andra kvartalet år 2025, i stället som du föreslår etappvis med 100 kr höjning per månad redan nu. 

Vi kommer att prioritera de som önskar byta parkeringslösning till ett billigare alternativ och även ge rabatt på kollektivtrafik under en övergångsperiod för hyresgäster som inte väljer att förnya sina bilplatser.

Skebos ledning