Varför har priserna för att sälja i Bonnstan höjts?

Om jag inte minns helt fel så startades marknaden i Bonnstan 1971.

Skribenten har funderingar kring marknaden i Bonnstan och får svar direkt. Bilden från 2012.

Skribenten har funderingar kring marknaden i Bonnstan och får svar direkt. Bilden från 2012.

Foto: Hans Berggren

Insändare2023-08-11 20:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alltså en vid det här laget gammal, trevlig tradition som samlade många Skelleftebor under juli månad plus turister och människor från orter runt vår stad.

Jag åkte som vanligt till Bonnstans marknad och tappade hakan när jag kom fram. Fiket var öppet och tre säljare satt där vid sina bord. Kyrkan har höjt priset för att få sälja på marknaden till det dubbla beloppet. Inte konstigt att marknaden försvunnit. Med tanke på priserna på en marknad är det omöjligt att få något över för det man gör med en sådan hyra.

Jag är helt övertygad om att det är många med mig som saknar den gamla traditionen.

Lena Johansson

Svar direkt

Bonnstan är ett värdefullt och levande kulturarv att förvalta. Vi gläds åt att det under sommaren pågår många aktiviteter och arrangemang som håller kyrkstadstraditionen levande. Ett sådant är den återkommande Kyrkhelgen med marknad som allt sedan 1971 infaller helgen efter midsommar. 

Kyrkhelgen startades av Studieförbundet Vuxenskolan och har genom åren arrangerats av ett flertal ideella föreningar. Sedan 2022 har Skellefteå landsförsamling ansvarat för arrangemanget. En annan aktivitet  är den återkommande torghandeln på lördagar som Skellefteå Kyrkstads kammarägarförening ansvarar för.

Skribenten är bekymrad över att antalet försäljare har blivit färre och tolkar detta som en konsekvens av höjda avgifter. Med anledning av detta vill vi göra följande förtydligande: Avgiften för försäljare under Kyrkhelgen har inte höjts i år, utan är densamma som tidigare år. Avgiften för att sälja på lördagstorghandeln är i år 200 kronor per gång, vilket är en vanlig avgift för hyra av plats för försäljning. Samma avgift gäller till exempel för försäljare på sommarloppisen på Folkparken. Priset för hel säsongs torgförsäljning i Bonnstan, juni till september, är 400 kronor. Det innebär att den som köper en säsongsplats betalar 400 kr för totalt tio försäljningstillfällen, det vill säga 40 kronor per tillfälle. 

Liksom skribenten värnar vi den gamla traditionen med marknad och hoppas på en solig höst med fler försäljare på plats.