Varför har giltighetstiden kortats?

Skribenten funderar över giltighetstiden på Skellefteå buss rabattkort och får svar direkt.

Skribenten funderar över giltighetstiden på Skellefteå buss rabattkort och får svar direkt.

Foto: Yvonne Rönngren

Insändare2023-10-10 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag lade märke till att giltighetstiden och aktiveringstiden för Skellefteå buss rabattkort har kortats ordentligt i höst. Den har blivit mindre än 1/4 av tidigare giltighetstid och mindre än 1/6 av aktiveringstiden. Utan motivering eller förklaring, verkar denna ändring onödig och överdriven. Vad är motiveringen bakom det här?

För mig som resenär upplever jag det som onödigt stressande att behöva hålla koll på att kort används inom dessa intervaller, för annars förlorar man värdet på kortet, och Skebuss cashar in pengar man betalt för de oanvända resorna. Som sagt, det känns onödigt stramt.

Det skulle det vara bra om Skebuss förklarade varför den här förkortningen har gjorts. Jag skulle också vilja uppmana dem att ändra tillbaka, om rimlig motivering saknas, och om det finns en sådan, till mer rimliga tider, till exempel 3/6 månader för aktivering respektive giltighet.

Ivan Videsvall

Svar direkt

Bäste resenär. Tack för ditt brev om rabattkort och giltighetstider. Anledningen till att giltighetstider och aktiveringstider kortats ner är att vi nu tillsammans inom de fyra nordligaste länen inför en gemensam betalplattform med nya rabattprodukter. Därför behöver vi fasa ut de gamla produkterna under en kortare begränsad tid. 

Tidigare har vi haft väldigt långa giltighetstider. Inom kort lanseras också en mobilapp som kommer att underlätta resandet genom att du som resenär kan hålla bättre koll på avgångstider, var bussen befinner sig och hur du kan sy ihop din resa på bästa möjliga sätt, inte bara i Skellefteå utan i hela norra Sverige. Detta samarbete ska göra det enklare och bättre för dig som resenär även om jag har förståelse att det i en övergångsperiod blir annorlunda jämfört med tidigare.

Med vänliga hälsningar