Varför följs inte alltid vårdplanen på gruppboenden?

Insändare 13 september 2022 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bor man I något av kommunens gruppboende så upprättas det alltid vårdplan för varje vårdtagare. Följs den? Nja, i vissa fall kringgås vårdplanen, som följd blir den boende en fara för sig själv genom självskadebeteende och självmordstankar. Som anhörig känner man stor oro och får svårt att släppa taget för rädsla att något ska hända. 

Och sist men inte minst, vad ställs det för krav när man rekryterar personal? Borde inte ödmjukhet och empati vara en självklarhet även etik och moral? Vårdplaner ska följas och det ska vara snälla mot de boende och inte blanda i eget tycke.

Orolig mamma

Svar direkt

För varje individ på kommunens gruppboende upprättas en genomförandeplan utifrån personens egna förutsättningar, behov och önskemål. Syftet är att stötta personen med sådant som hen inte klarar av själv, samtidigt som hen behöver utmanas i lugn och lagom takt till att göra nya saker. Varje individ har en kontaktperson, och tillsammans ska de följa upp hur det fungerar och om individen får det stöd hen behöver.

Om du som anhörig har funderingar och känner oro kring genomförandeplanen och hur den följs, vill jag be dig att höra av dig till chefen på det aktuella boendet för att samtala om vad som kan behöva förändras för just din anhöriga.

Lena Levander, verksamhetschef, socialkontoret


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

För dyrt att rädda liv – Skellefteå lasarett vill slippa kostnad: ”Sårbara människor utsätts för oacceptabel risk”

För dyrt att rädda liv – Skellefteå lasarett vill slippa kostnad: ”Sårbara människor utsätts för oacceptabel risk”

Debatt: Ett parti uttalar sig om kvinnoklinikens situation "...liknar förfallna industrilokaler..."

Ett parti uttalar sig om kvinnoklinikens situation "...liknar förfallna industrilokaler..."
Visa fler
Ämnen du kan följa