Varför får jag inte skolskjuts dit jag vill?

Nu tvingas jag börja på en helt ny skola utan vänner och bekanta.

Signaturen En besviken elev undrar varför man inte kan få skolskjuts vart man vill och får svar direkt.

Signaturen En besviken elev undrar varför man inte kan få skolskjuts vart man vill och får svar direkt.

Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Insändare2022-05-20 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tänk er detta scenario. Du är ett barn på 13 år, du bor i ett hus i södra Bergsbyn. Du har en ensamstående mamma som jobbar nätter, hon sover på dagarna och har därmed inte någon möjlighet att skjutsa dig till skolan. Det är dags för skolval inför sjuan och du har längtat efter att få gå på Ursviksskolans högstadium. Fyra veckor efter skolvalet får du veta att du inte kommer ha tillgång till någon skolskjuts. Skolskjutsen går i stället till Örjansskolan vilket är ett helt annat rektorsområde. Alla dina vänner ska till Ursviken men du måste i stället åka till Örjansskolan. Du måste alltså börja på en nästan helt ny skola utan vänner eller bekanta. Helt otrygga miljöer och personer.

Det jag försöker säga är att en busstur på tre kilometer kan vara värt det om man tänker på barnens bästa. Barnen behöver skolan för att utvecklas och få ett jobb i framtiden. Många barn tycker att skolan är stressig och då tror jag att det hjälper om man går på en skola där man är trygg och trivs. Alla barn måste gå i skolan, men kan vi i alla fall få välja vilken skola vi vill gå på, oavsett om vi har tillgång till skjuts eller inte. Det är självklart för mig att alla barn ska få skjuts till skolan vart man en bor eller vem man än är.

Enligt barnkonventionen ska barnens bästa beaktas vid alla beslut som rör barn. Det står också att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Det står att barns rättigheter inte får kränkas. Följer kommunen då barnkonventionen? Jag tycker att ni ska tänka om.

En besviken elev

Svar direkt

Vi förstår dina synpunkter och din önskan om att kunna ha tillgång till skolskjuts oavsett vilken skola ni väljer. Det är ett fritt skolval men beroende på var man bor eller hur familjesituationen ser ut kan frågan om skolskjuts påverka möjligheten att välja precis som man vill. I Skellefteå kommun görs skolval till förskoleklass och till årskurs 7 i enlighet med skollagen och kommunens regler. När eleven sedan placeras på en skola tar man hänsyn till både vårdnadshavares önskemål och att skolan ligger nära hemmet.  

Om eleven inte har en skola nära sitt hem, placeras eleven på en skolskjutsskola dit kommunen planerar skolskjuts. Om du som elev i åk 7 har mer än fyra kilometer till din skola, har du rätt till att åka skolskjuts dit.  

Men enligt skollagen så gäller inte denna rätt för elever som väljer att gå i en annan skola än den där kommunen skulle ha placerat eleven. Att bevilja skolskjuts till vilken skola man vill är inte möjligt då det skulle medföra stora kostnadsökningar, samt att det saknas bussar och taxi för att utföra transporterna.

Du har rätt i att det är viktigt att respektera barn och att de ska få uttrycka sin mening. Skellefteå kommun ser till att följa skollagen och den synliggör barnens rätt och följer barnkonventionen.

Vi har även i vårt uppdrag att se till att alla våra skolor är trygga skolor. Oavsett vilken skola ni byter till inför årskurs 7 så vill vi att alla barn ska får bygga trygghet, vänskap och kunskap tillsammans med sina skolkamrater.

Lena Nilsson, chef myndighet och nämnd, Henrik Bohlin, avdelningschef grundskola