Varför får inte barn resa lika trafiksäkert som vuxna?

Som föreställande sig vara marxist blev det traumatiskt att varsebli att den sedan många decennier arbetarrörelsepartistyrda stadens bussbolag, Skellefteå Buss, inte kan erbjuda barn – till föräldrar som valt att resa så lite klimatpåverkande som möjligt – möjlighet att få resa lika trafiksäkert som föräldrarna.

Skribenten funderar över säkerheten för barn på Skellefteå Buss/Länstrafikens resor till Bastuträsk och får svar direkt.

Skribenten funderar över säkerheten för barn på Skellefteå Buss/Länstrafikens resor till Bastuträsk och får svar direkt.

Foto: Ulrika Nohlgren

Insändare2024-03-09 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 Det får de inte göra i bussen till Bastuträsk för att ta nattåget till Stockholm till exempel. Och det trots att dottern ringt Skellefteå Buss för att förvissa sig om att det skulle finnas en barnstol anpassad till buss.

Dottern fick då veta att det normalt inte fanns bussbarnstolar i bussen till Bastuträsk men blev lovad att det skulle komma en buss med en bussbarnstol. Men trots att Skellefteå Buss inte kunde ordna en bussbarnstol under hela dan så meddelade de vare sig min dotter eller den busschaufför som skulle köra bussen till Bastuträsk att bussbolagets trafikledning inte hade kompetens att realisera det berättigade säkerhetskravet.

Ifall kommunledningen inte lyckas rekrytera en vd för bussbolaget som har ambitioner att barn ska få åka minst lika trafiksäkert som sina föräldrar, ja då bör ju politikerna begripa att de måste skriva in i ägardirektivet att barn ska erbjudas minst samma resesäkerhet som deras föräldrar erbjuds med det kommunägda bussbolaget. Ty jag har inte kunnat hitta något vetenskapligt stöd för utsagan att barn bältade med bussätenas vuxensäkerhetsbälten är lika trafiksäkert för en treåring som det är för deras föräldrar. Och till dess bussbolaget har uppnått kompetens på området bör de meddela tågbolagen så att resenärerna inte förleds tro att deras barn kan resa lika säkert som vuxna mellan Bastuträsk och Skellefteå.

Ifall en liten gnutta av det engagemang och de ekonomiska resurser som politikerna satsar för att få fler charterresmål och flygavgångar från Skellefteå flygplats kan spilla över till förmån till de som försöker resa mer miljövänligt än att flyga, ja då är jag beredd att avstå från det rättmätiga kravet om bilersättning på grund av det kommunägda bussbolagets debacle. Men jag avstår bara om kommunen använder de pengarna till förmån för barnens säkerhet i deras bussar. Hur sen kommunen ska kompensera för debaclets onödiga koldioxidutsläpp det överlåter jag till kommunen att bestämma och verkställa.

Denna gång var det tur att tåget till Bastuträsk var försenat.

Kjell Hanseklint, Myckle

Svar direkt

Tack för dina synpunkter.

Skellefteå Buss upphandlar bussar och inreder dem utifrån Länstrafikens krav. Kraven utgår från lagstiftning, branschpraxis och kommunens krav utöver det. Vad gäller resor för barn under tre år finns ingen lag på sittkudde eller bilbarnstol i buss och heller inget krav på det i de avtal som finns. 

Länstrafiken informerar på Tabussen.nu att det är målsman/förälders ansvar att tillhandahålla bilbarnstol och sittkudde. Det är beklagligt om ni har fått annan information vid kontakt med kundservice. Vi ska lyfta informationen i vår verksamhet för att säkerställa rätt information till våra resenärer.