Varför avverkas det skog efter Myntgatan?

Skribenten funderar kring trädfällning vid Myntgatan och får svar direkt.

Skribenten funderar kring trädfällning vid Myntgatan och får svar direkt.

Foto: Norran

Insändare2023-10-11 20:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När kommunen fäller träd i stor skala efter Myntgatan , skog som är mellan Östra ringen och Myntgatan, då undrar jag om det är något på gång. Förbereder man nya E4 eller? Vi som bor i området borde väl bli informerade om vad som är på gång.

Det har varit mycket diskussion om var man ska lägga nya E4, därför finns ju en känsla av att kommunen inte lyssnat på oss som tycker att lägga E4 efter Östra ringen är en mycket dålig lösning. Ut ur stan med E4 betyder ju inte att Östra ringen är ut ur stan.

Fortfarande Skelleftebo

Svar direkt

De skogsarbeten och avverkningar som nu görs vid Myntgatan är förberedande arbeten för utbyggnad av nya vatten- och avloppsledningar, kopplat till de nya bostäder som ska byggas uppe på Krongatan där en ny detaljplan tagits fram. Arbetet med ledningarna kommer göras under vintern med målsättning att byggstart för bostäderna kan ske till våren 2024.