Varför är Skellefteå kommun sämst i klassen?

Det kan inte bara vara medborgarnas ansvar att vi lever upp till Parisavtalet.

Signaturen Realist undrar varför Skellefteå kommun är så dålig på att leva upp till Parisavtalet och får svar direkt.

Signaturen Realist undrar varför Skellefteå kommun är så dålig på att leva upp till Parisavtalet och får svar direkt.

Foto: Norran

Insändare2022-12-13 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedan 1990 har Skellefteå kommun bara minskat sina utsläpp med lite drygt 20 procent enligt SMHI. Den minskningen beror framförallt på att privatpersoner har investerat i sina bostäder från olja till mer hållbara uppvärmningsformer. De två absolut största utsläppskällorna för koldioxid i Skellefteå kommun är industrin och transporter. Vilka insatser gör kommunen för att dessa områden ska lyckas halvera sina utsläpp absolut senast om sju år enligt Parisavtalet?

Boliden Rönnskär är Skellefteå kommuns största enskilda utsläppskälla. Vad gör kommunen för att se till att Boliden och andra stora arbetsplatser faktiskt tar sitt ansvar för att ställa om och kraftigt sänka sina utsläpp? Ansvaret och fokuset kan inte enbart ligga på medborgarna.

Transporter handlar om beteenden och attraktivitet. Skellefteå kommun har den unika ställningen att själv driva både lokaltrafik, flygplats och elbolag. Jag hör mycket om att Skellefteå satsar på framtidens flyg och att det installeras fler elladdare (igen fokus på medborgarens ”ansvar” att ställa om från fossilt) men jag hör inget om lokaltrafiken och insatser för minskad bilism som kanske inte är lika sexigt som elflyg men som kan stötta människor i deras vardag och få en betydligt större positiv klimatpåverkan. Varför satsar inte Skellefteå kommun på att ha en elektrifierad lokaltrafik lika attraktiv och självklar som tunnelbanan i Stockholm för arbetspendlare så att det lokala bilåkandet minskar?

Northvolt, hållbart träbyggande, clean tech, elflyg, och så vidare – Skellefteå älskar att framhäva hur hållbar kommunen är. Men tittar man på kommunkollen.se är Skellefteå bland de sämsta i klassen när det gäller utsläppsminskning, långt efter Umeå kommun och inte nära att klara Parisavtalet. Varför känns det som att kommunen mer intresserad av symbolhandlingar än faktisk förändring?

Realist

Svar direkt

Skellefteå är mitt uppe i en extraordinär samhällsomvandling. Omställningen drivs på av den gröna industrins framväxt och Skellefteå kommunkoncern hjälper till och hejar på, på många tänkbara sätt. Vi har kommit en bit men vi har också lång väg kvar. Både snabba lösningar och långsiktiga satsningar är viktiga. Som offentlig aktör kan vi vara en framsynt beställare. Här har vi redan gjort avtryck genom att utmana regelverk och arbetssätt.

Skellefteå buss kollektivtrafik ska vara helt fossilfri före 2030. Fordonsflottan kör ungefär fem miljoner kilometer per år, och redan idag körs hälften av den sträckan av biogas- och elbussar. Under 2021 minskade Skellefteå buss sina utsläpp av koldioxid med 2000 ton jämfört med 2020. Det investeras stora summor i omställningen av trafiksystemet inne i Skellefteå, det ska bli lättare att välja bort bilen. Skellefteå kommuns engagemang är stort i förverkligandet av Norrbotniabanan, som är den enskilt största infrastruktursatsningen med stor påverkan på våra rörelsemönster och klimatpåverkan från resor. Genom utbyggnad fördubblar vi hamnens kapacitet för att undvika att den befintliga och nya industrins transporter ska tvingas ut på våra vägar, och istället ska kunna använda det minst klimatpåverkande alternativet för sina transporter. Tillsammans med våra byggföretag ska vi genom ett externfinansierat projekt arbeta fram nya affärsmodeller för återbruk av byggmaterial. Och vårt energibolag arbetar aktivt tillsammans med industrin för energiåtervinning. Tidigare i höst invigdes Sveriges mest kapacitetsstarka laddplats för tunga fordon i Skelleftehamn. Bland annat.

Omställningen till ett klimatneutralt samhälle är inget som en enskild aktör kan göra själv. Inom Skellefteå kommunkoncern jobbar vi tillsammans, just för att det är när vi som gemensam koncern går samman som vi har de bästa förutsättningarna att lyckas. Med samarbeten och rådighet över lokaltrafik, flyg, hamn, energiförsörjning, bostäder och fysisk planering har vi fantastiska möjligheter att ställa om snabbt och vara en förebild för hur en etableringskommun ska växa hållbart.

Den 8 december skrev Skellefteå kommun under ett klimatkontrakt tillsammans med statliga myndigheter för att tydliggöra vår del i arbetet mot Parisavtalets mål. Skellefteå kommunkoncern ska ha noll faktiska koldioxidutsläpp inom den egna verksamheten till 2030 och Skellefteå kommun ska vara klimatneutralt till 2040. Detta är ingen lätt uppgift men vi kommer att sträva efter dessa mål tillsammans med vårt näringsliv och våra invånare.

Våra innovativa lösningar inom träbyggande och elflyg upplevs kanske inte än så länge så vardagsnära och akuta, men de har också en viktig roll att spela i sammanhanget. I Skellefteå tänker vi visa att ett klimatneutralt samhälle inte är ett tråkigare, mer begränsat samhälle utan kanske både ett vackrare och smartare samhälle. Här bygger vi en hållbar plats för en bättre vardag och inspirerar andra att följa med på resan.