Varför är biologisk mångfald så viktigt?

Skribenten skriver om biologisk mångfald och ekosystem.

Skribenten skriver om biologisk mångfald och ekosystem.

Foto: Kjell Antonsson

Insändare2024-04-18 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nej, det handlar inte bara om en skalbagge, en orkidé eller en enskild fågelart. Alla redan utdöda och hotade arter är delar av större ekosystem som vi alla är beroende av.

Biologisk mångfald förser oss med bättre vattenkvalitet, minskade utsläpp av växthusgaser, mindre risk för angrepp av skadeinsekter, ökad pollinering, minskad sårbarhet vid naturkatastrofer etcetera. Dessutom, så kallade mjuka värden som ger oss välbefinnande. Det bör vi alla tänka på när vi väljer mat, ressätt och konsumerande.

 
 
 
 
 
 
Läs mer om