Varför angavs fel nivå för bygget av Karlgårdsbron?

Man blir fundersam på hur nivån på älvens botten och vattenytan angavs i anbudshandlingarna för entreprenören. Om den hade visat hur grund älven är på mitten av älven bör en kunnig beställare räkna ut om det går att bygga från pontoner eller inte.

Skribenten har funderingar kring bygget av Karlgårdsbron och får svar direkt.

Skribenten har funderingar kring bygget av Karlgårdsbron och får svar direkt.

Foto: Yvonne Rönngren

Insändare2023-03-17 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ja även en kunnig entreprenör hade räknat ut det. En ansvarig beställare kan genom att loda eller med en åra från en båt kolla vattendjupet vid olika vattennivåer i älven. Att sen skylla på fel i höjdsystem är inte godkänt.

Pontoner som bär grävmaskiner och transporterar material kräver minst 1 meters vattendjup eller mer.

Den ökade byggkostnaden på grund av förändringen av entreprenaden ger ökade tilläggskostnader som drabbar oss innevånare. Vad säger ansvariga på Skellefteå kommun?

Fundersam

Svar direkt

Karlgårdsbron är ett komplicerat projekt och det är inte konstigt att det väcker frågor.

I förfrågningsunderlaget anges älvens vattenstånd utifrån ett vedertaget referenssystem som används för att ange en punkts exakta läge på jordytan. I detta fall RH2000.

Skiftet från den planerade pontonbryggan till den nuvarande pålbryggan beror på att det uppstått en oklarhet då förfrågningsunderlaget på ett ställe hänvisar till RH00 (RH1900) i stället för RH2000. Mellan de två referenssystemen skiljer 1,04 meter. Detta ledde till att den tänkta pontonbryggan behövde ersättas av en pålbrygga.

Förhandlingar kring detta pågick under lång tid och resulterade till slut i att entreprenören Kauno Tiltai fick rätt till ersättning i enlighet med kontraktsvillkoren. Ersättningen omfattar merkostnaden samt den av entreprenören begärda tidsförlängningen på tio månader som merarbetet för pålbryggan kräver.

Skellefteå kommun följer det kontrakt som ingåtts med entreprenören och som hänvisar till standardavtalet ABT 06, vilket är i det närmaste branschstandard. Bron är budgeterad för 300 miljoner kronor, och vi håller vi oss fortsatt inom den ramen.