Vårdpersonalen behöver vara mer ute på golvet

Att vår hälsovård inte har fokus på det som sjukvården ska ha i sitt uppdrag är inget nytt. Men det heter ju att det ska utvecklas år för år utan några större förändringar.

Skribenten tycker att läkare och annan vårdpersonal syns för lite "ute på golvet”.

Skribenten tycker att läkare och annan vårdpersonal syns för lite "ute på golvet”.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Insändare2023-04-12 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Dessutom kan inte läkare införliva löften om att man ska få träffa de läkare som finns på plats, oavsett var man bor och vilket stadium man är i sin livssituation.

 Det heter ju att dina behov ska vara i fokus och du ska vara delaktig i din vård, vården ska även vara hälsofrämjande och förebyggande för din hälsa – men även att du ska ha kontinuitet i din kontakt med vården.

Som sagt, var är ni läkare som ska vara så ombesörjande och var är löften om det att man ska kunna få en läkarträff inom 90 dagar? Eller kan man egentligen lita på att det ska fungera? Att god psykisk hälsa är en förutsättning för ett fungerande vardagsliv och god livskvalitet och balans i livet – tänk om detta alltid kunde vara ett bra och gott löfte i alla regioner. 

Jag tycker att läkare, personal och sjuksköterskor ska vara mer ute på golvet och inte vara så instängda på kontor och expeditioner och vara frånvarande. Då man är intagen på en institution inom sjukvården ska få god omvårdnad och att någon hörsammar en, oavsett vilket hälsotillstånd som du har och vad du än genomgår.

Detta är något som inte är så självklart. Läkarna och personal sitter inne på sina kontor och har inte patientnära kontakt med dem som behöver det. Man säger att man är upptagen med någonting hela tiden.

Jag anser som invånare av detta land att man ska ha respektfull och värdefull vården i Sverige ska vara tillgänglig ”utifrån dina behov och du ska vara delaktig i din vård. Men det är ju hopplöst då man aldrig träffar ansvarig läkare inom 90 dagar.