Vår viktigaste basföda förstörs

Skribenterna menar att vår viktigaste basföda förstörs genom dålig hantering.

Skribenterna menar att vår viktigaste basföda förstörs genom dålig hantering.

Foto: Markus Danielsson

Insändare2023-08-19 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I generationer har våra förfäder vetat att förvara den årliga potatisskörden mörkt, torrt och svalt i glesa trälådor eller lårar. En sten- eller jord-källare höll jämn temperatur; knölar som växt under jord klarade sig fint hela vintern.

Med stordriften följde förstås andra lokaler, och det gällde att presentera varan i butiker. Man bestämde att jorden måste bort, förordade mot allt förnuft tvättning. Det borde ha räckt med vibration och blåst.

Nu förstörs hushållens kanske viktigaste basföda genom hanteringen med besprutningar, ljus, plastförvaring med mera Det gäller nog rotsaker i övrigt också; de luktar inte rätt. Svinnet fördyrar en redan dyr vara.

Vi vädjar till er som makten hava: Tänk igen, uppmuntra även mindre odlingsenheter, till exempel genom att öka torghandeln. Satsa på äkta vara.