Var kan man få hjälp när man mår dåligt?

Insändare 28 april 2022 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt att rapporter ökar den psykiska ohälsan. Var ska man få hjälp både i ett tidigt skede men också då man mår riktigt dåligt? Hälsocentralen är den så kallade första linjen, där finns psykosociala team. Men de är underbemannade, och kan bara erbjuda ett fåtal samtal (om ens det) och till psykiatrin är det månads – och årslånga köer för att få hjälp. 

Det verkar vara ett systemfel någonstans. Kan någon svara på var man kan få hjälp om man känner sig nedstämd, har ångest och/eller jobbiga tankar?

Therese

Svar direkt

Den psykiska ohälsan finns i alla sammanhang och precis som du skriver så har den ökat. I Västerbotten är psykiatrin uppdelad så att hälsocentralerna tar emot lättare till medelsvåra problem och specialistpsykiatrin medelsvåra till svåra tillstånd. På psykiatriska kliniken i Skellefteå tar vi emot ungefär 95 procent av nybesöken inom utsatt tid (vårdgarantin), väntetiden på vår bedömningsenhet är sex veckor. Akuta ärenden möter vi upp omedelbart. Men statistik på gruppnivå är irrelevant när man som enskild drabbas och mår dåligt.

Vårdvägen till bättre psykisk hälsa går via hälsocentralerna, om det inte handlar om svårare problematik. Primärvården har utmaningar när det gäller arbetsbelastning men psykisk hälsa är ett fokusområde inom närsjukvården i Skellefteå. Vi samarbetar nu aktivt mellan hälsocentralerna, psykiatrin och övriga kliniker i Skellefteå för att förbättra tillgängligheten för dig och alla andra som mår dåligt psykiskt. Det arbetet pågår i skrivande stund. 

Jag tror att nyckeln till förändring är att vi tydligt lyfter fram förbättringsområdena, lyssnar till dig som har erfarenhet av att må dåligt och stöttar varandra mellan vårdenheterna så att vi i vår tur kan stötta och hjälpa dig.

Fredrik Renberg, verksamhetschef psykiatriska kliniken Skellefteå


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Språket är nyckeln till det svenska samhället

Språket är nyckeln till det svenska samhället

Debatt: "Nu bygger vi en ny familjecentral i Boliden. Vi håller även på att planera för fler familjecentraler i Skellefteå kommun"

"Nu bygger vi en ny familjecentral i Boliden. Vi håller även på att planera för fler familjecentraler i Skellefteå kommun"

Skelleftebon Anna växte upp med en psykiskt sjuk mamma – blev känslomässigt försummad hela barndomen: ”Inlåst i en sjuk värld”

Skelleftebon Anna växte upp med en psykiskt sjuk mamma – blev känslomässigt försummad hela barndomen: ”Inlåst i en sjuk värld”

Sjuksköterskan Louise tog steget från vården till skönhetsbranschen – utför skönhetsingrepp i Skellefteå: ”Det känns bra att hjälpa personer att må bättre i sig själva”

Sjuksköterskan Louise tog steget från vården till skönhetsbranschen – utför skönhetsingrepp i Skellefteå: ”Det känns bra att hjälpa personer att må bättre i sig själva”

Stressiga år som småbarnsförälder gjorde Josefin sjuk • Hästen Mange har hjälpt henne att läka: ”Han är min bästa medicin”

Stressiga år som småbarnsförälder gjorde Josefin sjuk • Hästen Mange har hjälpt henne att läka: ”Han är min bästa medicin”
Visa fler