Var är alla som kritiserade vården 2022?

Signaturen Elin skriver om vården i Norrbotten och de utlovade förbättringarna efter valet 2022.

Signaturen Elin skriver om vården i Norrbotten och de utlovade förbättringarna efter valet 2022.

Foto: Elisabeth Hedman

Insändare2023-08-24 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sjukvårdspartiet, Moderaterna och Centerpartiet fick under 2022 ta emot oerhört mycket kritik för hur vården i Norrbotten bedrevs samtidigt som en pandemi av aldrig skådat slag precis höll på att klinga av. Det svingades och loskades uttalanden om hur politiken styrde och hur vården bedrevs. Bilder målades upp om en vård i totalt kaos och medierna var inte sena med att rapportera. Det råder ingen tvekan om att vården var hårt påverkad ur flera perspektiv inte minst gällande bemanningssituationen, men med en annan politisk ledning skulle allt bli bra. 

Valet genomfördes hösten 2022 och en ny regionledning med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet tillträdde som känt. Den nya regionledningen gav löften om en snabb märkbar förändring med betydligt bättre vård, avsevärt bättre arbetsvillkor för personalen samt en radikal minskning av inhyrd personal. Nu skulle allt bli bra. 

Föga förvånande så har ingenting blivit bättre utan dessvärre sämre vilket väntetider och kostnader för inhyrd personal vittnar om. Vårdsituationen har denna sommar varit långt värre än 2022, trots den nya regionledningens löften. Media har rapporterat, om än fåordigt, beträffande bland annat brist på vårdplatser vilket medfört väntetider på akuten vid Sunderby Sjukhus i upp till tre dygn. Dessutom, som grädde på moset, beräknas kostnaderna för inhyrd personal öka med mer än 200 miljoner kronor för 2023 vilket innebär en ökning med 30–40 procent i jämförelse med 2022 enligt regionens egen ekonomidirektör. Det innebär en ökning från 453 miljoner kronor till närmare 700 miljoner kronor vilket lär sätta regionrekord och kan ses i jämförelse med pensionskostnaderna för 2022 som var 745 miljoner kronor. Tur att den tidigare regionledningen skapade en stabil ekonomi. 

Den föregående regionledningen hann ställa om, skapa en ekonomi för och påbörja en decentralisering av vården i Norrbotten. Den decentraliseringsprocessen har redan nuvarande regionledningen börjat nagga på trots den tänkta reformen Nära Vård. 

Vart är nu ni alla som högljutt kritiserade vården påhejade av S och media? Ni har varken synts eller hörts till. Var är vårdfacken och höjs lönerna nu? 

Den slutliga frågan är nu; hur ser vården och regionens ekonomi ut 2026?