Väntan på bygglov: Tiden går och nu är sommaren slut

Vi ska bygga en sommarstuga på en tomt som vi äger, där det står en stuga som vi ska riva då den nya stugan står klar. Vi skickade in ansökan om bygglov i slutet av april och sedan har vi fått mail efter mail om att ansökan behöver kompletteras.

Insändare 8 oktober 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har bland annat handlat om "svarta streck på vit yta", golvet ska höjas med några centimeter, skicka foton (som vi redan gjort) med mera. Byggnaden som ska rivas ska vi själva markera med hjälp av en e-tjänst (karta) på kommunens hemsida. Problemet är bara att kartan inte når fram till vår tomt, den tar slut fem kilometer från oss. Det är ibland svårt att veta vad och hur vi ska göra. Man känner sig dum som inte förstår och vi får inte prata med någon handläggare, enbart kundtjänst som råder oss att skicka meddelanden av vilka ett av dem tog 68 dagar att få svar på. 

Varje komplettering fördröjer processen någon vecka och vi hade gärna kommit igång med bygget den här sommaren. Kring den 20 juni fick vi så besked om att allt var godkänt och skickat vidare för granskning och beslut. Fredag den 3 september fick vi mail om att man glömt att ta in synpunkter från grannar, vilket är ett måste och det fördröjer beslutet ytterligare två till tre veckor. Grannar i detta fall är ägare till en gammal byaväg som ej längre är farbar, men som fortfarande finns på kartan och går förbi vår tomt.

Vi vet att bygglovshandläggarna är för få, att många storbyggen är på gång. Vi som bara vill bygga en enkel sommarstuga, i glesbygd sex mil från Skellefteå kan inte förstå att det måste göras så byråkratiskt. När vi dessutom ser att mediantiden för att få ett godkännande av bygglov är fem till sex veckor förstår vi ännu mindre.

Intet är som väntans tider

Svar direkt

Jag förstår din frustration. Vi har ett otroligt högt tryck på bygglov nu, men det ändrar inte vårt uppdrag; att handlägga bygglov inom tio veckor. I de enstaka fall vi inte klarar detta, blir det en kraftig rabatt på bygglovet. Mediantiden är mycket riktigt i dag fem till sex veckor, men det är viktigt att komma ihåg att vi inte kan börja handlägga förrän vi fått veta det vi behöver. 

Är handlingarna inte kompletta, kan vi inte avgöra vad som saknas, och då finns risk för ytterligare kompletteringar. Har man till exempel inte ritat in några dörröppningar är det svårt för oss att se om de håller måttet. Det kan ibland vara knepigt att få ihop kompletta handlingar, därför rekommenderar vi att ta in en konsult som man vet är kunnig.

Då vi i nuläget får in cirka 60 nya bygglov i veckan är våra möjligheter till telefonrådgivning tyvärr begränsade. Därför rekommenderar vi att kommunikation sker via e-tjänsten för bygglov och om någonting kört fast, försöker vi boka ett möte. Det finns alltid många synpunkter på vad som ska ingå i ett bygglov och inte, men reglerna är nationellt satta regler som vi följer.

Enar Nordvik, verksamhetschef fysisk planering, Skellefteå kommun


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa