Våldet eskalerar – länets riksdagsledamöter måste agera

Till Sveriges regering och Västerbottens riksdagsledamöter: Vi är många som känner stor förtvivlan inför vad som händer i Israel/Palestina nu.

Insändare 18 maj 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Fördrivningen av palestinska familjer från Östra Jerusalem, både bombningarna av Gaza och granater in i Israel där civila offer i stor omfattning, inte minst barn drabbats. Årtionden efter staten Israels bildande 1948, saknas fortfarande en rättvis lösning på konflikten mellan staten Israel och det palestinska samhället. 

Två stater som FN-beslutet sa, har aldrig förverkligats. Flera krig har lett till att stora delar av Palestina ockuperats, bosättningar på palestinsk mark har blivit vardag. Hundratusentals fördrevs från sina hem till grannländer när byar jämnades med marken 1948, och lever fortfarande som flyktingar i grannländer och runt om i världen.

Vi anser att mänskliga rättigheter och internationell rätt måste utgöra grunden för en fredlig och rättvis lösning av konflikten. Ni riksdagsledamöter från Västerbotten och Sveriges regering måste reagera kraftfullt nu!

1. Agera på alla sätt för att Israel omedelbart upphör med bombning av civila mål och att den etniska rensningen av palestinier från Jerusalem upphör. Agera på samma sätt för att Hamas upphör med granatbeskjutningen av civila mål i Israel.

2. Sverige måste i EU verka för att associationsavtalet mellan EU och Israel upphävs tills dess att Israel följer avtalets klausuler om mänskliga rättigheter och internationella konventioner.

Per Lindbäck

Staffan Näslund

Tomas Marklund

Hans Marklund

Mats Ekman

Martin Karlsson

Pia Wernersson 

Christina Lövheim-Fahlgren 

Anna-Stina Wikström

Kjell Hanseklint 

Carin Hasslow 

Gunilla Bäckström

Ämnen du kan följa