Vad tänker kommunen göra åt förekomsten av PFAS?

Hur tänker Skellefteå kommun om förekomsten av PFAS? Frågan ställs utifrån Skellefteå kommuns övningsfält för brandförsvaret på Solbacken Gnistan 1.

Skribenten funderar kring förekomsten av gift på Solbacken vid övningsområdet för räddningstjänsten och får svar direkt.

Skribenten funderar kring förekomsten av gift på Solbacken vid övningsområdet för räddningstjänsten och får svar direkt.

Foto: Lars Eriksson

Insändare2024-05-23 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När har de tänkt att sanera övningsområdet? Några hundra meter från övningsområdet har kommunen byggt entreprenörsbostäder och arbetarbostäder på Solbacken. Där man än inte har sanerat övningsområdet, ställer det frågor om hur och vart tar denna kemikalie vägen som användes i brandsläckningsskum? 

Brandstationen byggdes 1975 under dessa år fram till nutid har man använt detta skum på övningsområdet. Det säger mig att det är allvarligt förorenat av ämnet PFOS och PFOA som är de mest kända i PFAS. 

I tidningen NSD, som täcker Norrbottens län, fanns den 21 april en artikel om PFAS och övningsfält, där man ger en beskrivning hur dessa kemiska ämnen söker sig vidare ut i naturen. Grundvatten och jordmaterial är kraftigt förorenat. I jordmassorna kan man hitta PFAS på djup från 0–3 meter. Man har hittat PFAS i grundvatten i områdena kring Boden, där övningsfält ligger. Sättet det har spridits vidare är genom diken och dagvattenledningar. Yt- och dagvatten har visar extremt höga halter av PFAS. Provtagningen har gjorts på flera hundra ställen även undersökt Bodån där PFAS förekommer. I Svartbynträsket avråder man att äta fisk som kommer från träsket.

Så hur ser det ut på Solbackens övningsområde? Har grundvattnet tagit skada? Har grundvattnet tagit sig till kommunens snötipp, för att sedan ledas bort till andra områden? Har ytvatten och grundvatten tagits sig till Skellefteälven? Har jordmassorna som schaktats där bostäderna byggts för Northvolts anställda kontrollerats? Samt hur ser det ut på Falmarks flygfält?

 Lennart Gustavsson, Tuvan

Svar direkt

Räddningstjänsten kommer senare i år att flytta sin huvudstation och verksamhet till nya lokaler vid Östra navet på Hedensbyn. Tidiga undersökningar av det befintliga övningsområdet på Solbacken där brandskum använts visar på PFAS föroreningar i mark och grundvatten. 

Men det kommer att krävas fler och mer ingående undersökningar för att fastställa föroreningens hela omfattning. Därför pågår förberedelser för att med konsultstöd genomföra en betydligt större undersökning av både mark och vatten. Bedömningen hittills är inte att föroreningarna rört sig norrut mot kommunens snötipp eller förorenat de närliggande bostäderna på Solbacken eftersom grundvattnet rör sig söderut från övningsområdet. 

PFAS är ett samlingsnamn för olika högflorerande ämnen som använts under lång tid i många varor. De är stabila föroreningar som är mycket skadliga för både hälsa och miljö. Därför finns PFAS föroreningar med en diffus spridning i Skellefteå liksom på många andra platser. På flygplatsen har brandövningsplatsen undersökts och föroreningar har konstaterats i både mark och vatten. Sanering är planerad med inledning under 2024.

Lars Hedqvist, planeringschef, Skellefteå kommun