Vad kostade Paludans möte oss Skelleftebor?

Avstängda gator, helikopterspaning och polisbevakning. Vad blev egentligen notan för skattebetalarna?

Insändare 19 september 2022 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Stram Kurs högerextremistiska ledare Rasmus Paludan har redan besökt Skellefteå två gånger. Lördagen den 10/9 var det dags igen, nu med tillstånd. Här kunde han få en hel gata avstängd för sitt möte, precis utanför Sara kulturhus. Dessutom cirkulerade en helikopter över centrum och Alhem i cirka två timmar. 

Jag skulle vilja veta vad detta möte har kostat oss Skelleftebor? Omvägar för bussar samt kostnader för helikopterspaning plus polisbevakning. Visst kan vi använda pengarna till något annat, mycket vettigare?

Röstberättigad medborgare

Svar direkt

Polisen är den myndighet som prövar ansökan om tillstånd att genomföra allmänna sammankomster. När vi bedömer om ett tillstånd ska beviljas så bedömer vi om en sammankomst riskerar leda till allvarliga ordnings- eller trafikstörningar eller säkerheten för arrangörer och åhörare allvarligt skulle kunna komma att hotas. Det gäller alla former av tillstånd, från en loppis via idrottsevenemang till politiska manifestationer.

Grundlagsskyddet för demonstrationer är starkt. Polisens roll i detta är att se till att alla får uttrycka sina åsikter i enlighet med lagen samt att garantera säkerheten för arrangörer och åhörare. Det är den demokratiska rättigheten polisen skyddar, inte åsikten i sig. Vi har alltså inte till uppgift att begränsa någons rätt att uttrycka sin åsikt i tid och rum, men ibland måste vi av säkerhetsskäl göra vissa begränsningar.

I detta fall bedömde vi att den anvisade platsen bäst uppfyllde kraven på trygghet samt säkerhet och polisens insats resurssattes efter det. Vad gäller kostnaden så finns det finns ingen prislapp på yttrandefrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet. Vår uppgift är att värna dessa rättigheter.

Pontus Fälldin, kommenderingschef


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa