Vad har hänt med konsten på Medlefors folkhögskola?

Medlefors folkhögskola har stått på samma ställe sedan 1956 med syftet att alla, även arbetarklassens unga skulle ha möjlighet till utbildning och bildning. Detta skedde i samma veva som folkhemmets framväxt och i ordet ”bildning” bodde flera betydelser.

Statyn heter "Marsyas" och står numera inne i entréhallen på Medlefors folkhögskola. Konstnär är Berto Marklund från Malmberget. Foto från 1961.

Statyn heter "Marsyas" och står numera inne i entréhallen på Medlefors folkhögskola. Konstnär är Berto Marklund från Malmberget. Foto från 1961.

Foto: Fotograf: Wollmar Lindholm/Skellefteå museum

Insändare2023-04-28 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Man skulle nog kunna påstå att den kulturella bildningen under Medlefors storhetstid var precis lika viktig som den teoretiska bildningen. För att bli en komplett människa var konsten och litteraturen en byggsten som ansågs lika naturlig som de mer akademiska beståndsdelarna. Kanske var det en av anledningarna till att konsten alltid prioriterades högt på Medlefors. Under åren har skolans konstsamling vuxit sig allt större och skatterna som vilar i denna samling är något utöver det vanliga.

Vid ett besök på folkhögskolan för en tid sedan blev jag varse att hela konstsamlingen, med undantag för Berto Marklunds skulptur i entrén (för dagen klädd i AIK-tröja), har magasinerats och att det inte finns några planer på att ta fram den i offentligheten igen. När chocken över detta lagt sig kan jag inte låta bli att fundera på vad det kan tänkas bero på. Har kulturen i allmänhet och konsten i synnerhet blivit omodern i Skellefteå kommun? Är det jag som har blivit en gråhårig, äldre dam som lever i det förgångna, när konsten ansågs vara en del av vår folksjäl och av vår samtid för att en vacker dag i en okänd framtid också bli en del av vår historia?

Att mjuka värden som konst, litteratur och musik får kliva åt sidan när det finns krafter som vill få samhället i en annan riktning är en sak, men att en folkhögskola som Medlefors prioriterar och magasinerar bort en skatt likt den konstsamling man under så många år har byggt upp är för mig ett stort mysterium som jag gärna skulle vilja ha en förklaring till. ”Skellefteå är berättarnas stad och Medlefors har sett det som en naturlig del att vara med i detta…” kan man läsa på folkhögskolans hemsida. Det är bara så synd att berättelsen om Medlefors egen konstsamling verkar ha fått ett så tråkigt slut.

Med förhoppning om ett lyckligare slut och om att vi kan få fortsätta njuta av Medlefors konstsamling snart igen.

Kerstin Rosenlund, Piteå

Svar direkt

Tack för en fin och sann beskrivning av ordet bildning som vi på Medlefors fortfarande lever och verkar i. Här på Medlefors ser vi också att konsten, kulturen och litteraturen är central för samhället och demokratin lika mycket som den är en viktig byggsten i individens välbefinnande och personliga utveckling.  

Jag vet inte vart du har fått uppgifterna om att vår konst magasinerats och aldrig mer ska användas? Den konst vi har finns i våra skollokaler, i våra hotell och konferenslokaler och i vår restaurang, precis som den alltid har gjort. En del tavlor finns i förråd i väntan på att till exempel ramen ska renoveras, en del flyttas tillfälligt och byts ut beroende på renovering av lokaler eller ändrad verksamhet i lokalen.

Du är varmt välkommen att kontakta mig om du har fler frågor.