Vad händer om de nya sopkärlen blir överfulla?

I flera artiklar har Norran skrivit om de nya soptunnorna som ska börja användas av Skellefteås innevånare.

Skribenten har funderingar kring de nya sopkärlen som ska introduceras i Skellefteå kommun och får svar direkt.

Skribenten har funderingar kring de nya sopkärlen som ska introduceras i Skellefteå kommun och får svar direkt.

Foto: Sofia Axelsson

Insändare2024-03-07 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tunnorna ska vara indelade i olika fack, så att det ska vara lätt att källsortera. Sedan ska kommunen samla in avfallet. Allt enligt de nya reglerna, där kommunen ska ansvara för insamling av återvinning. Därmed försvinner också de återvinningsstationer som funnits runt om i kommunen.

I vårat hushåll är vi två vuxna och två barn. Efter att familjen utökades insåg vi snabbt att källsortering var enda sättet vi kunde få soptunnan att inte bli överfull mellan soptömningarna. Så vi sorterar numera vårat avfall. Noggrant. Under en vecka samlar vi in drygt två pappkassar med kartonger. En med papper och ytterligare fyra med plast. Jo, fyra. Ofta mer. Och nej, det är inte bara luft. Vi komprimerar avfallet. En stor del av den mat vi köper har emballage av plast.

Nu till min fundering. Framöver ska vi alltså klämma ner denna återvinning i ett kombinerat sopkärl, indelat i flera fack. Dessa fack ska sedan tömmas några gånger per år. Olika ofta, beroende på avfall. Blir det överfullt, vad är då tanken? Kommer sopbilen oftare då? Utan kostnad? Eller kommer den som sorterar sitt avfall att beläggas med ytterligare kostnader? 

Om jag inte missförstått har vi konsumenter redan betalat för omhändertagandet av exempelvis mjölkförpackningar, när vi köper varan.

Småhusägare boende på landet

Svar direkt

Bra att du skriver så vi kan räta ut en del frågetecken och missförstånd. Fyrfackskärlen, som blir för villor och tvåfamiljsfastigheter kommer att tömmas var 14:e dag för kärlet där till exempel matavfall sorteras. Och för det andra kärlet är tömningen var 4:e vecka (där till exempel restavfall ska lämnas). Med andra ord, inte bara några gånger per år. Systemet har använts på väldigt många ställen i Sverige under många år. Dimensionen för att det ska räcka till är noga testad och uträknad för att fungera för en familj.

Bra att ni är noga med källsorteringen av förpackningar. Det är ett lagkrav, som gäller hela Sverige sedan länge, de ska lämnas för återvinning och får inte lämnas i restavfall- eller kärlet för matavfall. Återvinningsstationerna kommer inte att försvinna. Däremot så kommer antalet att minskas då fastighetsnära insamling är genomförd och alla, i princip, har en egen återvinningsstation nära.

När du köper till exempel ett mjölkpaket så är en del av priset kopplat till förpackningen för att den ska tas om hand, återanvändas eller återvinnas av producenterna. Så det har du förstått helt rätt.

Det finns mycket fakta samlat på webben kring det nya systemet för fastighetsnära insamling. Där hittar man även vanliga frågor och svar. Gå gärna in och läs mer på www.skelleftea.se/fni om hur det ska fungera.

Fyrfackskärlen finns just nu utställda i Stadshusets korridor. Framöver kommer de att visas upp på många ställen i vår kommun.