Vad händer med demokratin när AI får sköta dialogen?

Skellefteå kommun börjar mer likna det privata näringslivet än en plats styrd av folkvalda politiker.

Insändarskribenten funderar över demokrati, AI och politik i Skellefteå kommun.

Insändarskribenten funderar över demokrati, AI och politik i Skellefteå kommun.

Foto: Kotin Dmitrii

Insändare2023-05-22 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående artikeln i Norran den 10/5: Fick veta invånarnas behov och önskemål med hjälp av artificiell intelligens. Var tog den politiska och ekonomiska demokratin vägen, när en dator sammanställer helt lösryckta önskemål från några inflyttade, utan hänsyn till politiska program eller ideer? Vad ska vi ha politikerna i kommunen till, när kommundirektören förlitar sig mera på AI, än på de förtroendevalda?

Tyvärr är det inte första gången, som jag som statsvetare reagerat på den ledande tjänstekvinnans omedvetenhet i demokratifrågor och hur hon leder Skellefteå kommun med ett maximalt kontrollbehov. Följande ord talar sitt tydliga språk: 

Platsvarumärke. Kund. Kundservice. Kommunikatör. Presschef. Kommundirektör. Koncernchef. Aktiebolag. Kommunkoncern.

Dessa ord förknippar de flesta av oss med det privata näringslivet, inte vår egen kommun, Skellefteå, som borde vara styrd av våra valda politiker, vilket den tydligen inte är.

Min fråga är: Vad har kommundirektören Kristina Sundin Jonsson gjort för att ge medborgarna inflytande i kommunen, när vi fortfarande ses, som kunder i hennes kommunkoncern?