Vad hände egentligen med mitt medborgarförslag?

I april 2021 skickade jag in ett medborgarförslag till Skellefteå kommun. Jag har fortfarande inte fått någon respons.

Skribenten undrar vart det inskickade medborgarförslaget tog vägen och får svar direkt.

Skribenten undrar vart det inskickade medborgarförslaget tog vägen och får svar direkt.

Foto: Karin Israelsson

Insändare2022-04-27 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Budskapet i förslaget var: Jag tycker att personer som beviljats LSS-insats, till exempel i form av korttidsvistelse utanför det egna hemmet, även skulle beviljas stöd i form av resor med taxi till och från vistelsen (om behov finns). Resor är inte en LSS-insats. 

Det finns personer som har en beviljad insats som inte gått att verkställa på grund av att detta med resor inte fungerat. Den reella avlastningen blir också mindre när föräldrar måste köra. 

Det har nu gått ett år sedan jag lämnade in medborgarförslaget och jag har ingenting hört (har fått bekräftelse på att förslaget är mottaget). Tystnad. Detta samtidigt som kommunen lovat att ungdomar från 16 år ska få gratis bussresor, resor som kan nyttjas till vilken aktivitet som helst. 

De som inte kan åka buss på egen hand, vilket blir deras alternativ ? De som beviljats LSS-insats, alltså en insats enligt en rättighetslagstiftning, de riskerar att inte få resor beviljade till en insats de verkligen behöver.

Var är "ett Skellefteå för alla" (Skellefteå kommuns funktionshinderpolitiska strategi) och var är mitt medborgarförslag?

Undrande/ besviken medborgare

Svar direkt

Först och främst vill vi be om ursäkt för att du inte fått svar på det medborgarförslag som du skickat in. Utifrån ditt förslag har vi tittat på olika alternativ på lösningar men tyvärr inte lyckats hela vägen. Vi är dock helt med på att det finns ett stort behov av bättre samordning för att underlätta för familjer med behov av stöd för resor till korttidshem. 

Om en familj har detta behov och får avslag på resor via färdtjänst kan de söka stöd för resor hos individ- och familjeomsorgen. Ett beslut måste dock alltid föranledas av en utredning där en bedömning görs utifrån barnets behov, föräldrarnas ansvar och förmåga samt andra förutsättningar. 

Ett alternativ för att förenkla för barnet och familjen skulle kunna vara att utredningen genomförs av stöd och service som har beviljat insatsen korttidshem, men det är en förändring som behöver beredas ytterligare. Avdelningschefer för individ- och familjeomsorgen respektive stöd och service är överens om att samordning för familjer är ett viktigt förbättringsområde. Vi kommer därför att lyfta in ditt medborgarförslag som en del av socialkontorets förbättringsarbete när det gäller att och samordna stöd på ett bättre sätt för barn och familjer.

Åsa Israelsson, avdelningschef stöd och service