Vad gör våra politiker för Skellefteås seniorer?

Hur kan medborgare påverka tillvaron i dagens samhälle? Finns någon förtroendevald politiker som både lyssnar, tar till sig och försöker verkställa synpunkter från boende i Skellefteå kommun?

Skribenten funderar över vad som görs för seniorer i Skellefteå och får svar direkt. På bilden, Seniortorg Skellefteå på Nordanå.

Skribenten funderar över vad som görs för seniorer i Skellefteå och får svar direkt. På bilden, Seniortorg Skellefteå på Nordanå.

Foto: Gerth Hedberg

Insändare2024-03-30 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Möjligheten att få gehör känns inte enkel, att rösta på "rätt" parti vart 4:e år har hittills inte gett önskat resultat. Välkänt är att nära 25 procent av befolkningen i kommunen är 65 år och äldre. Även om forskning på äldre visar att "70 är det nya 50" så kvarstår faktum – alla är inte yrkesverksamma efter fyllda 65 år. Ej heller i behov av vård och omsorg. 

För de som lever vidare, ser hur Skellefteå expanderar i centrala stadsdelar och i några ytterområden, finns frågan kvar – vilka behov har de äldre? I det folkhälsopolitiska programmet ingår vi i benämningen – Ett Skellefteå för alla. Visst är det bra att fortfarande tillhöra– alla – men rent konkret vilken utveckling sker för fjärdedelen av medborgarna? Vilka behov kan man ha när man är pensionär, vill fortsätta vara så frisk som möjligt och leva ett gott liv? 

Det är kanske svårt föreställa sig när man inte nått pensionsåldern, samtidigt som vi med säkerhet vet att den dagen kommer, inte för alla, men för väldigt många fler än tidigare årskullar. Med en ökande andel äldre behövs insatser från kommunen, näringslivet, regionen, intresseorganisationer och anhöriga, med syfte att motverka ofrivillig ensamhet och annan ohälsa.

Ett välkommet försök att få svar på vad som behövs är att helt enkelt ställa frågan – vad saknas i din tillvaro? Det är med andra ord dags att ställa frågan till 25 procent av invånarna i vår kommun. Men först besvara frågan – skapas möteslokaler i ytterområdena och ett seniorhus i centrala stan nån gång? Varför finns inte detta redan, andra städer i vårt land har bemödat sig att ge daglediga möjlighet att träffas, med ett syfte – att förebygga ohälsa.

Senioren på Söder

Svar direkt

Socialnämnden i Skellefteå kommun arbetar aktivt med att ta tillvara synpunkter från åldersrika invånare och tillsammans med dem förbättra livskvaliteten. Ett exempel är kommunens samarbete med pensionärsföreningarna i det Kommunala pensionärsrådet, där vi diskuterar och förverkligar konkreta idéer, besvarar frågor och planerar tillsammans.

Varje år arrangerar vi Seniordagarna på tre olika orter i kommunen och vi har även årliga dialoger med äldre där vi lyssnar och tar emot deras åsikter. Som ordförande i socialnämnden träffar jag personligen olika grupper flera gånger per år, allt från föreningar till andra grupperingar och intresseföreningar.

Sedan ett år tillbaka bedrivs Seniortorg Skellefteå på Nordanå. Seniortorg finns även i mindre omfattning på Morö Backe och gemensamt för dessa mötesplatser är att de är öppna för alla och erbjuder såväl aktiviteter, rådgivning och en möjlighet att ses. 

Socialnämnden har också beslutat att tillsammans med lokala intressenter inrätta mötesplatser på andra orter runt om i kommunen. Mötesplatsernas syfte kommer bland annat vara att minska och motverka ofrivillig ensamhet hos äldre.

Förutom kommunens insatser är det värt att nämna de många mötesplatser som bland annat kyrkan, hembygdsföreningar och folkets hus-föreningar arrangerar. Många av deras aktiviteter finansieras med hjälp av medel från socialnämnden.

Vi stödjer och bedriver även verksamheten ”En hjälpande hand”, där vi för samman frivilliga med personer som vill ha social gemenskap.

Iosif Karambotis, (S) ordförande socialnämnden