Vad är planen för ukrainska barns skolgång?

Skribenten undrar hur skolgången ska fungera för ukrainska flyktingbarn som eventuellt hamnar i Skellefteå kommun, och får svar direkt.
Skribenten undrar hur skolgången ska fungera för ukrainska flyktingbarn som eventuellt hamnar i Skellefteå kommun, och får svar direkt.

Insändare 12 april 2022 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag fick mig berättat att man i Göteborg ska försöka rigga undervisningen av ukrainska barn på ett fiffigt sätt. Undervisningen ska ske via nätet på ukrainska av lärare i barnens hemland. Tänk så tryggt och bra för barnen.

Har man i Skellefteå kommun liknande tankar?

Via nätet

Svar direkt

Precis som du skriver är det viktigt att vi ser till att det är tryggt och bra för eleverna som finns hos oss i Skellefteå kommun. Vi frångår inte de vanliga rutinerna gällande skolgång när det gäller elever som kommer från Ukraina, utan vi erbjuder undervisning på de skolenheter som finns i kommunen. Men vi uppmuntrar också de elever som vill och har möjlighet att fortsätta undervisas via sin ukrainska skola, i den mån det är möjligt.

Susanne Marklund, biträdande avdelningschef på grundskolan


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa