Vad är framtidsplanerna för södra sidan av älven?

Fantastiskt roligt med allt som händer på södra sidan av älven.

Korsningen Tjärnvägen-Gamla Burträskvägen. Skribenten undrar vad som är planerat för området och får svar direkt.

Korsningen Tjärnvägen-Gamla Burträskvägen. Skribenten undrar vad som är planerat för området och får svar direkt.

Foto: Peter Krikortz

Insändare2023-11-16 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett nytt område växer fram och vid sidan om alla förberedelser för företagsetableringar anlägger man nya cykelbanor med belysning, fina planteringar, röjer sly och städar upp rent allmänt. Inte en dag för tidigt.

Gamla Burträskvägen har tidigare varit ett ställe där man dumpar trädgårdsavfall, gamla bildäck och skräp efter en snabbmatsmiddag.
Dock funderar jag varför man röjer allt sly, men slarvar när man ska städa upp? Mycket sly ligger kvar tyvärr. Hur tänker man med trafiksituationen?

Korsningen Tjärnvägen/Gamla Burträskvägen är sedan många år ”för trång” för långtradare, så trafikljus togs bort, men problemet förblir.
Även korsningen Verkstadsvägen/Gamla Burträskvägen är smal, hur tänker man där?

Man har öppnat upp södra utfarten från Gamla Burträskvägen, vilket är bra, men när alla etableringar är på plats, hur ska trafiken ledas?
Man kan ju omöjligt tänka sig att fordon ska lotsas ner mot Tjärnvägen, där det blir köer redan nu?

Sörbölebo

Svar direkt

När det gäller röjning av sly på parkmark så drar vi ihop och kör bort riset, men ibland kan bortkörningen dröja på grund av vädret eller traktorbrist.

Korsningarna Gamla Burträskvägen/Tjärnvägen och Gamla Burträskvägen/Verkstadsvägen är ombyggda i samband med exploateringen av Hammarängens industriområde.

Båda korsningarna är dimensionerade och byggda för att en lastbil med släp ska kunna ta sig fram i korsningarna.

I samband med exploateringen av Hammarängens industriområde har en tillfällig förlängning av Gamla Burträskvägen söderut kopplats samman med utfarten från asfaltsverket och väg 364.

I den detaljplan som gäller för området finns två alternativ för permanenta utfarter mot väg 364. I dagsläget är det inte klart vilken av utfarterna det kommer att bli. Valet är starkt kopplat till en eventuell exploatering av markområdet öster om väg 364. Eftersom väg 364 är en statlig väg ska en ny anslutning samrådas med Trafikverket.