Vaccination av vårdpersonal – en självklarhet

Att vårdpersonal ska vaccinera sig är en självklarhet, menar skribenten.
Att vårdpersonal ska vaccinera sig är en självklarhet, menar skribenten.

Insändare 21 september 2021 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De flesta som valt att arbeta i äldreomsorg och sjukvård tänker nog på sina medmänniskors bästa. Att inte vaccinera sig harmonierar däremot inte med den bilden.

Jag tycker att sjukvårds- och äldreomsorgspersonal som vaccinerar sig mot covid-19 visar solidaritet med de svaga i samhället. Sveriges kommuner och regioner, SKR, skriver: "Arbetsrättsliga åtgärder, såsom förflyttning med mera, ska enbart vidtas om det finns särskilda skäl utifrån verksamheten."

Är inte risk för smitta av covid-19 särskilda skäl?

Thomas Ottosson, Skellefteå


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa