USA sätter alltid sina intressen först

Skribenten skriver om USA, Sverige, Nato och DCA-svtalet.

Skribenten skriver om USA, Sverige, Nato och DCA-svtalet.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Insändare2024-03-19 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är sannerligen häpnadsväckande att vi har både en regering och en merpart av opposition som är på väg att omvandla Sverige till en foglig vasallstat till världens i särklass starkaste krigsmakt.

– Jag ser det som att vi verkligen går ”all in” här, säger Jacob Westberg, docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, till TT efter att Sverige skrivit på DCA-avtalet (Defence Cooperation Agreement) med USA den 5/12 2023.

Idag har svenska armén två brigader. I början av 1950-talet var det 37. Enligt ett riksdagsbeslut ska brigaderna utökas från två till fyra till 2030. Men det ska skjutas på framtiden, enligt ÖB. Om det ändå kommer att realiseras ska de två nya brigaderna öronmärkas för Natoinsatser utanför Sveriges gränser.

Krigsmakten är av allt att döma helt inställd på att Sverige inte ska ha ett invasionsförsvar i framtiden. Vi ska istället förlita oss på andra makter för territorialförsvaret. Det är USA och Nato som ska hjälpa oss när kriget blir ett faktum, det som nu alla stridslystna parter rustar sig för.

Under de 248 år sedan USA grundades har de varit i krig förutom under elva år. Sverige har under nästan lika lång tid undvikit krig tack vare en klok freds- och alliansfrihetspolitik. USA:s system av krig och militärbaser på alla kontinenter har präglat amerikanernas syn på våld och militarism.

USA har (inklusive nya i Norden) cirka 850 militärbaser runt om i världen. Nu ska Sverige involveras i USA:s ambitioner globalt, där militärbaserna utomlands är en viktig länk i övervakningen av ekonomiska och politiska intressen, med stöd av ungefär 180 000 soldater ur amerikanska armén.

USA är en oberäknelig bundsförvant, eftersom USA:s egna intressen alltid går i första hand. En småstat som Sveriges får bara räknas som en bricka i spelet när amerikanska värden står på spel, vilket för övrigt också gäller alla världens stormakter.

För att avtalet ska träda i kraft krävs att riksdagen godkänner avtalet och beslutar om författningsändringar som behövs för genomföra det. Godtas avtalet blir det en främmande, instabil och aggressiv världsmakts politiska intressen som bestämmer över svensk utrikes- och försvarspolitik.

USA kan genom sitt militära agerande utsätta Sverige för oväntade risker eller krav på en hotfull följsamhet. Vi blir måltavla om USA använder vårt land för attacker mot Ryssland. Det är svenska liv som offras för att USA ska vidmakthålla sin globala maktposition om riksdagen godkänner DCA-avtalet.