USA-baser i Sverige kan bli verklighet

Skribenten skriver om amerikanska militärbaser på svensk mark. På bilden: Peter Hultkvist på väg ut från ett möte i försvarsutskottet.

Skribenten skriver om amerikanska militärbaser på svensk mark. På bilden: Peter Hultkvist på väg ut från ett möte i försvarsutskottet.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Insändare2023-10-07 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Precis som med ansökan om Nato-medlemskapet tillkommer nya för svenska folket osynliga säkerhetspolitiskt farliga sammanbrott. Och vi är ännu ej ens medlem i Nato? Hur många svenskar vet om att utanför Nato-avtalet så förhandlar Sverige sedan januari 2023 bilateralt med USA om etablering av amerikanska militärbaser med egen jurisdiktion i Sverige? Okänt till nu även för mig. 

Ett så kallat DCA-avtal (Defence Cooperation Agreement). I pressutskick från försvarsdepartementet 9/1 2023 att står avtalet skall behandla "...amerikansk militär personals rättsliga status, tillgång till baseringsområden....". 

Peter Hultkvist (S) som är ordförande i försvarsutskottet stödjer framförhandlingen av DCA-avtalet. Hur många socialdemokrater i Skellefteå är medvetna om vad som sker?

Natos USA-ledda östutvidgning har, som nu Natos Stoltenberg äntligen medger, triggat igång Ryssland i galet fel invasionskrig. För att Ryssland vill förhindra amerikansk kontroll över Ukraina. Konflikten har tyvärr hela tiden varit målet för USA. Konflikten och kriget har till exempel fått norska Stortinget redan i juni 2022, efter USA-initiativ, besluta om detta DCA-avtal. Att tillåta amerikanskt (obs ej Nato:s) nyttjande av 3 flygplatser samt användning av marinbas i vissa fall "exklusivt" även utan norskt deltagande. 

Kombinera detta med finskt och kanske svenskt USA-kontrollerat Nato-medlemskap som kommer att polarisera Norden ytterligare gentemot Ryssland. Alla chanser till fred i Norden verkar falla när USA söker egen kontroll över Norden och därmed Arktis och sjövägen norr Ryssland genom att "spela ut" europeiska länder mot varandra. 

Plötsligt övergår länder som varit vänner militärt till att bli upprustande gränsfiender till varandra.