Uppmaning till världen för att stoppa Ryssland

Skribenten menar att hårda sanktioner är det bästa sättet att stoppa Rysslands invasion av Ukraina.
Skribenten menar att hårda sanktioner är det bästa sättet att stoppa Rysslands invasion av Ukraina.

Alla måste inse att Ryssland nu gått för långt.

Insändare 6 mars 2022 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den nuvarande regimen kommer inte att kunna verka i framtiden. De ryska ledarna måste fängslas och ställas till svars enligt internationell rätt. Detta blir möjligt om alla länder inför omfattande sanktioner mot Ryssland.

Drar sanktionerna ut på tiden hinner Ryssland orsaka stor död och förödelse i Ukraina – men i slutändan finns ingen framtid för Rysslands nuvarande regim – rättvisan kommer att segra.

Sanktioner som görs nu kommer att ha begränsad negativ påverkan på världen på längre sikt. Så det finns ingen anledning att inte slå till hårt direkt även om man blir hårt drabbad själv.

När nuvarande regim försvunnit måste omvärlden ge Ryssland stöd för att utvecklas till en fungerande demokrati. Så för att begränsa skadorna och snabbt avsluta invasionen måste alla ta fullständigt avstånd från Ryssland omgående. Det finns ingenting att förlora på att handla snabbt och omfattande.

Utvisa alla Ryssar från era länder. Ryssar som kommit av personliga skäl kan givetvis stanna. Alla andra måste omfattas – diplomater, affärsmän, gästarbetare, forskare, studenter, kulturarbetare, idrottsutövare med flera.

Ta hem alla era medborgare från Ryssland. Ålägg era företag att stänga ner sin verksamhet i Ryssland. Avveckla alla finansiella tillgångar som aktier i Ryssland. Avsluta alla former av bistånd till Ryssland.

Avbryt all handel med Ryssland. Stoppa införseln av varor och tjänster. Stäng av Ryssland från alla betalsystem. Detta kommer att medföra stora svårigheter för många med brist på gas, olja och livsmedel. Många länder kommer att drabbas hårt och åtgärderna kommer att upplevas som orättvist fördelade. Men det finns inga alternativa vägar.

Beslagta alla Ryska medborgarens tillgångar i ert land. Avbryt allt annat utbyte med Ryssland inom kultur, idrott, utbildningforskning etcetera. Delta inte i arrangemang där Ryssar deltar.

Effekten av sanktionerna blir förhoppningsvis att Ryssland avbryter invasionen och drar sig tillbaka. Och att Ryska folket avsätter och tillfångatar sina nuvarande ledare och överlämnar dom till internationell rätt.

Görs inte detta blir konsekvenserna för världen oerhört negativa på längre sikt. Rysslands regim måste störtas omgående. Och därefter måste alla arbeta för att världens länder ska avrusta och leva i fred.

Per Boman – en vanlig svensk medborgare.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa