Undersköterskorna förtjänar också respekt

Nyligen kom beskedet att sjuksköterskor och biomedicinska analytiker anställda av Region Västerbotten, ska få ett lönetillägg på 3 000 kronor per månad. Bra! Vad som inte är bra är att undersköterskor och skötare endast ska få 1 000 kronor per månad i tillägg.

Skribenten tycker att Region Västerbotten ställer olika grupper mot varandra.

Skribenten tycker att Region Västerbotten ställer olika grupper mot varandra.

Foto: Lars Eriksson

Insändare2023-01-29 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mot bakgrund av denna orättvisa hade min Kommunalsektion bjudit in Kjell Bäckman (V) från regionstyret och hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa till ett möte. Attityden från Winsa och Bäckman (V) var att ”lagt kort ligger”. Det vill säga: undersköterskorna får endast en tredjedel av vad sjuksköterskorna får.

Vi var många som blev upprörda över denna orättvisa. Den attityd som Bäckman (V) och sjukvårdsdirektören uppvisade spädde ytterligare på vår upprördhet. En av mötesdeltagarna ifrågasatte hur ett regionstyre med två partier som säger sig representera arbetarna (S+V) kan ställa olika arbetargrupper mot varandra på detta sätt.

Alla personalkategorier har slitit hårt under de senaste årens pandemi. På olika sätt. Vi har ständigt ändrat privata planer för att scheman ska gå ihop. Vi undersköterskor har dragit det kanske tyngsta lasset när det gäller alla nya hygienrutiner. Detta då vi arbetar närmast patienterna. Att arbeta i ett fysiskt yrke ständigt iförd ansiktsmask innebär en kraftig försämring av arbetsmiljön.

Vi undersköterskor bidrog också till att klara samhället genom den värsta pandemin sedan 1918. Men hittills har tacken för våra insatser handlat om tre saker: först applåder, sedan vackra ord och nu reallönesänkningar.

Det är helt rätt att sjuksköterskor och biomedicinska analytiker får ett välförtjänt lönetillägg. Men det är på tiden att regionens politiker, från alla läger, visar samma respekt för undersköterskornas arbetsinsats och kompetens.