Ukrainas sak är vår – öka Sveriges bidrag

Skribenten menar att Sverige måste öka sitt bistånd till Ukraina.

Skribenten menar att Sverige måste öka sitt bistånd till Ukraina.

Foto: AP Photo/Leo Correa

Insändare2022-10-15 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Putins brutala överfall på Ukraina och mördande av medborgarna fortsätter och har nu övergått till terrorbombning. Putins uttalade syfte är att utplåna nationen Ukraina och ersätta dess demokrati med sitt eget auktoritära system. Som förklaringar för ryska folket levererar Putin ständigt nya, grova lögner.

Ukrainare får betala för friheten med sina liv. De ser sin framtid krossad och ett land i ruiner. Miljontals flyr. Allt under förhållanden som vi inte kan föreställa oss i det hittills trygga Sverige.

De som känner Ukraina upplever ukrainarnas starka strävan mot demokrati och europeiska värderingar och deras avsky för det gamla sovjetsystemet, något som blev tydligt under Majdan-revolutionen 2013.

För att rädda sitt land måste Ukraina få fortsatt massivt stöd; humanitärt, ekonomiskt och framförallt militärt. EU och USA står enade ännu så länge och har grusat Putins förhoppning att splittring ska uppstå i ”väst” som gör att det militära stödet minskar.

Under valrörelsen har Sveriges roll i sammanhanget knappast berörts alls. Den nya regeringen måste nu sätta Ukraina högst på att göra-listan och driva frågan om ökat bistånd, även som ordförandeland i EU nästa år. I inget annat land är opinionsstödet för Ukraina lika högt som i Sverige. Ändå bidrar vi mindre ekonomiskt per person än nästan alla EU-länder.

Ekonomer bedömer att Ukraina är i akut behov av 50 miljarder dollar. Med den fördelning som finns idag skulle USA komma att svara för hälften och EU för den andra delen, varvid det skulle bli omkring 10 miljarder kronor för svensk del.

För att ge omedelbart stöd till Ukrainas försvar bör vi ge vapen och ekonomiskt bistånd motsvarande detta belopp från vår egen försvarsbudget, som är på cirka 80 miljarder kronor. Det är i dag den bästa åtgärden för försvaret även av Sverige. Kriget ligger bara några flygtimmar bort från oss och kommer att direkt beröra Sverige om inte ukrainarna kan freda sitt land.

Göran T, Degerbyn