Tre sekunder innan kollisionen kan vara ett faktum

Insändare 18 mars 2021 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är riskabelt att gå över Höjdgatan vid korsningen Vårgatan, i synnerhet för äldre och barn. Efter avstigning vid busshållplatsen ska gatan korsas i en kurva, vilket medför att bilarna upptäcks sent. Tidigare fanns där ett övergångsställe, som nu är borttaget.

Hastigheten på höjdgatan är 50 kilometer i timmen, men bilarna framförs ofta över 70 kilometer i timmen – cirka 20 meter per sekund. De som ska korsa gatan har då max tre sekunder på sig att passera, innan kollisionen kan vara ett faktum.

En effektiv åtgärd för att få bilförarna att sänka hastigheten, är ekonomisk påföljd. Täta poliskontroller är en bra åtgärd, men polisstyrkan behövs ju för många andra uppgifter. Bygg en vägbula. Förebygg trafikolyckor innan det händer en tragedi.

Thomas Ottosson, Skellefteå 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Varför trafikerar ni med så många tomma bussar?

Varför trafikerar ni med så många tomma bussar?

Insändare: Busstrafiken – från omodern till icke fungerande

Busstrafiken – från omodern till icke fungerande

Insändare: Är näringslivet viktigare än skolelevers säkerhet?

Är näringslivet viktigare än skolelevers säkerhet?

Positiva beskedet om Norrbotniabanan – då hoppas Trafikverket sätta igång • Öppnar kontor i Skellefteå

Positiva beskedet om Norrbotniabanan – då hoppas Trafikverket sätta igång • Öppnar kontor i Skellefteå

Insändare: Incidenter och olyckor vid bussgaraget

Incidenter och olyckor vid bussgaraget