Tre mediciner för att rädda den sjuka vården

Här är några anspråkslösa förslag för att få bukt med problemen inom sjukvården.

Signaturen Håll dig frisk! har en del förslag för att få ordning på sjukvården.

Signaturen Håll dig frisk! har en del förslag för att få ordning på sjukvården.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Insändare2023-02-26 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

!: Låt hälsocentralerna ta hand om hela sin budget. Tillsätt en styrgrupp ur all personal. Med frihet och ansvar förr vård, personal, arbetsschema, rekrytering, samt budget. Ingen politisk eller byråkratisk inblandning. Och att verksamheten revideras två gånger per år. En mardröm för politiker och byråkrater om det skulle lyckas.

2: Sjukhusen. Tillsätt en sjukhusdirektör. Kan vara flygplatschef, Ica-handlare eller ett ess från det privata näringslivet. De ska vara erkänt dugliga på att driva verksamheter. Med erkänd förmåga att verka för god, patient och personal vård. Samt förmåga vad gäller rekrytering och att hålla budget. Där personal ges att verka under frihet och ansvar. Då kommer både patienter och personal att blomma. Politiker och byråkrater håller behörigt avstånd från sjukvårds verksamheten.

3: Byråkrater nämnder och politiker: Byråkrater. Avskeda 70 procent av dessa. 50 procent av nämnderna och likaledes 30 procent av politikerna.

Mig veterligt är det ingen massflykt från ovanstående grupper, de bara sväller. Men däremot de grupper dom är satta att leda, där flyr man. Grupperna under punkt 3 är en handbroms för sjukvårdens genomförande. Och den handbromsen är alltid åtdragen. Så länge som man inte ger personalen frihet, ansvar och skälig lön.

Till sist. Är väl ändock inte smart, att i detta krisläge lägga ner sjuksköterskeutbildningen i Skellefteå? Gör det möjligt att starta privata vårdcentraler i Skellefteå så får personal möjlighet att välja mellan region, kommunal eller privat arbetsgivare.