Trafikverket – det finns vägar utanför Umeå

Vägarbete.

Vägarbete.

Foto: Lars Eriksson

Insändare2020-05-12 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag kan konstatera att Trafikverket Västerbotten är placerad i Umeå. Efter att under flera år ha studerat deras produktlista för vägarna i Västerbotten, verkar det som att orimligt många vägar är planerade inom Umeås kommungräns.Tiden kanske är inne för att flytta kontoret utanför Umeås kommungräns. 

Northvolt kommer att exportera det mesta av sin produktion på fartyg, via hamnen. Transporterna till hamnen sker på lastbilar som kommer att korsa väg 372 på två ställen. En väg som redan i dag är i dåligt skick och periodvis tungt trafikerad. Inget om detta finns att läsa i Trafikverket projektlista.

Jag vill upplysa Trafikverket om att det finns vägar utanför Umeås kommungräns.

Kalle