Tips på åtgärder för att göra vårdyrket lockande igen

Skribenten har förslag på åtgärder för att göra vårdyrken mer attraktiva.
Skribenten har förslag på åtgärder för att göra vårdyrken mer attraktiva.

Insändare 4 mars 2023 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vårdpersonalens minskning beror på ett stressfullt arbete och obekväma arbetstider. Chefer som ignorerar den information som personalen återger till förbättring i vården. Den låga grundlönen och lönesättningen på grund av individuell lönesättning. Stora löneskillnader för lika arbete i vården och då spelar inte språk, nationalitet, erfarenhet eller ålder in i sammanhanget.

Stora löneskillnader mellan undersköterska till undersköterska, i vissa fall tjänar vårdbiträde bättre än en utbildad undersköterska trots flera års arbete inom vården på samma arbetsplats, det förekommer också att specialistundersköterskan tjänar lägre än vissa undersköterskor.

Om vårdyrket skulle legitimeras och grundlönen skulle höjas rejält samt att individuella löner skulle skrotas så att löner mellan likvärdig yrkes sysselsättning såsom kunskap, erfarenhet skulle värdesättas för likvärdig lön oavsett kön eller nationalitet så skulle förmodligen vårdpersonalen stanna kvar och vi skulle troligtvis bli fler.

Dåliga lösningar inom vårdyrket är att erbjuda sommarvikarier tillfällig löneökning som inte gagnar vården eller att gå ner i arbetstid med bibehållen lön eftersom det påverkar personalen i negativ riktning när det gäller låneansökningar och kommande pension för den enskilde löntagaren.

Förstärk vården på rätt sätt med dessa ovanstående förslag så slipper ni nog personaluppsägningar och hyrpersonal som i dagsläget känns väldigt lockande för dagens personal.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa