Tillväxten går inte som planerat

Skellefteå växer inte som planerat vilket ställer till problem, menar skribenten.
Skellefteå växer inte som planerat vilket ställer till problem, menar skribenten.

Insändare 22 augusti 2023 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skellefteå kommun har som målsättning att öka befolkningen till 90 000 medborgare år 2030 men det går inte som politikerna drömmer om, för om vi ska nå målet måste befolkningen öka med drygt 2 000 personer per år.

Befolkningstillväxten är i nuläget endast hälften av prognoserna men samtidigt växer antalet gästarbetare som inte är folkbokförda i kommunen och inte betalar kommunalskatt och inte heller genererar några statsbidrag vilket innebär att kommunen går miste om lågt räknat 165 miljoner i kommunala skatteintäkter + 53 miljoner i statsbidrag och utjämning. (Källa: www.ekonomifakta.se)

I dagsläget är det cirka 2 000 gästarbetare och de kommer att öka med ytterligare 1 200 till minst 3 000 personer när barack-boendet på Solbacken är färdigtbyggt, detta innebär stora summor med förlorade medel i kommunens kassa samtidigt som de kostar stora summor för oss kommuninvånare genom att de nyttjar den allmänna servicen.

En annan konsekvens av det stora antalet gästarbetare är en ökande belastning på den redan underdimensionerade sjukvården som förstärks av de närmare 5 procent fler vårdtagare som vi inte får någon resursförstärkning av från regionen för merkostnaden och arbetsbelastning som detta innebär.

Vi behöver bara se på läkarbemanningen på hälsocentralerna som i Skellefteå är 5 700 patienter per läkare och jämföra med Umeå som har 2 400 patienter per läkare och även detta är under all kritik för Socialstyrelsens rekommendation är 1 100 listade patienter per läkare inom primärvården.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa