”Till dem som anschwara för kulturhuse Sara”

Ansgar Holmbom skriver på bondska om kulturhuset och ”Stoorn”.
Ansgar Holmbom skriver på bondska om kulturhuset och ”Stoorn”.

Insändare 29 december 2020 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dessa coronatider hava ve ju möittje tin å fundér ... å se jett man ju ut å rör se nalta å! Da gaar he eint at letta blei at skåda oppet stoorböninga je håll å sätt opp meitt å busstorje ...

No wal man nalta fundersam, howwaligen wå hedderna ska koost, å he djer ju borti skattepeninga vore... jer hedderna verklit növändit? Wo ska he edjentlit tjeen deill?

He djer fell at politikern wili hava nanteing at skriit om, at wis opp för werta: ”Värdens Högsta Trähus” (om he nu jer högst?).

Men allvarlit, eller ”seriöst” som öingrern saai, mått eintressant jer he at skåda en trelår oppå sjuttitjwå meter? Storböninga hava dem massor i Stockholm å i Amerika. Naa, nanteing anne wal ve hava för å lååck turistern!

He var då i feick idén, he ha dju eint worte nanteing aen borti stoorn hansch Torbjörn Holmlund ...

Taink om ve skull sätt'n oppa take hennars Sara!

He skull verklitt vara rätte plassn, meitt i staan se at aall konna sei! ”Värdens Största Älg” meitt i Skeelet! He förståå je fäll at he skull setta Schtaaan oppa verdskarta som eingenteing anne!

Å märkern wäl, at hedderna jer einget skämt! Schyndern je at tala ve n' Torbjörn!

Ansgar Holmbom, Scheeletbo

Ämnen du kan följa