Tekniken måste släppas in mer i äldrevården

Insändare 22 mars 2022 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om underbemanning i äldrevården, sjukvården, skolan med mera har vi faktiskt hört i decennier men grundorsaken nämns sällan. Chefer och politiker pekas ut för att de inte lyssnar. Men situationen är att ansvariga kämpar med att lösa en omöjlig uppgift, då det varit en ökande brist på folk att anställa i hela landet senaste åren.

Det är dags att vi inser och erkänner den verklighet som faktiskt råder, låga födelsetal längre utbildningstid och ökad medellivslängd är orsak till att det inte finns tillräckligt med folk i arbetsför ålder idag för att klara alla uppgifter på ett bra sätt. För trots arbetslösheten så har Sverige högst andel i arbete. Och ska vi nu då ha ytterligare 30 000 personer till försvaret så blir det än värre. 

Industrin har samma problem att hitta folk och skulle aldrig kunna ha produktion i Sverige utan en högt automatiserad (robotiserad) produktion. 

Möjligheten att minska trycket i äldrevården är att man även där släpper in tekniken.Det skulle alla vara vinnare på. Ändå finns det en tekniknegativ inställning som bygger på fördomar. Mycket går att underlätta, som att många med fysiska handikapp skulle få ett oberoende för att själva klara det mest privata med utvecklad teknik.

Övervakningskamera för vissa vårdtagare måste också accepteras då fördelarna i trygghet överväger. Det handlar inte om människolika robotar utan lättanvänd hjälputrustning som vi använder i olika andra ställen i samhället. 

Idag sitter används stor mängd av de bästa inom teknik med att skapa raffinerade militära system eller exempelvis datorspel som skulle göra riktig nytta In Real Life.

Trött på ältandet


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa