Tankevurpa med Skellefteå kommuns biogaspris?

Biogas är ett skattebefriat förnybart bränsle som man påstår sig från alla håll vilja främja användandet av. Men Skellefteå kommun har kopplat sitt gaspris på det fossila dieselpriset.

Skribenten har funderingar kring kommunens biogaspriser och får svar direkt.

Skribenten har funderingar kring kommunens biogaspriser och får svar direkt.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Insändare2022-10-31 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 Det bör ju dels innebära att kommunen i praktiken indirekt lagt egen ”fossil-straffskatt” på det mest miljövänliga bränslet, och dels att man gjort det dyrare än andra kommuners biogas. 

Ett dyrare pris innebär att färre använder sig utav det. Hur tänkte egentligen samhällsbyggnadsnämnden här, vad kan man tänkas göra åt den tankevurpan?

Marcus

Svar direkt

Fordonsgas producerad av biogas är ett lokalproducerat klimat- och miljöriktigt drivmedel som bidrar till ett minskat beroende av drivmedel med fossilt ursprung. Dessutom förbättras den lokala utomhusmiljön. Inom Skellefteå kommunkoncern finns drygt 200 biogasdrivna fordon. Detta är såväl tyngre fordon som bussar och sopbilar liksom lätta lastbilar och personbilar. Därtill finns ett antal privat- och företagsägda biogasdrivna fordon i Skellefteåområdet.

Biogasdrivna fordon ersätter ofta dieseldrivna fordon, särskilt när det gäller tunga fordon, inte minst inom kommunkoncernen. Det finns därför en naturlig koppling mellan priset på fordonsgas och diesel. Prissättningsstrategin för fordonsgas har beslutats av kommunfullmäktige och innebär att priset ska följa Skellefteå kommuns inköpspris på diesel. En särskild beslutad rabattsats säkerställer att priset på fordonsgas alltid är lägre än dieselpriset, räknat på energiinnehåll.

Driften av Skellefteå biogasanläggning har varit och är förknippad med stora investeringar som årligen ska betalas igen. Därför innebär biogasanläggningen inte några ekonomiska vinster. Den stora vinsten är klimatnyttan och att den lokala utomhusmiljön förbättras. Förra året ersatte fordonsgasen i Skellefteå närmare 1,5 miljoner liter fossil diesel. Att tanka lokalt producerad fordonsgas är därför ett bra sätt att arbeta för en bättre miljö och ett bättre klimat.

Sara Keisu-Lundh, ordförande samhällsbyggnadsnämnden