Tack Micaela – äntligen inkluderas Boliden

Skribenten vill tacka Micaela Löwenhöök, Moderaterna, för att hon uppmärksammar Boliden.
Skribenten vill tacka Micaela Löwenhöök, Moderaterna, för att hon uppmärksammar Boliden.

Insändare 23 november 2020 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid senaste fullmäktigemöte så sa Micaela Löwenhöök, Moderaterna, till övriga närvarande – vi här är samhällsbyggare. Orden och interpellationen hon skrivit gjorde många Bolidenbor glada. Det var så fantastiskt att Michaela tog upp frågan. Vi är många i Boliden som under lång tid frågat, undrat, skrivit insändare och varit på möten – allt för att få vara med i den enorma kommunala utveckling som sker. Polisen har varit synlig, men politikerna har varit tysta.

Så tack Micaela Löwenhöök för att vi får finnas med när det talas om utveckling av kommunen. Vi vet att Boliden har stor betydelsen för hela kommunen. Vi har västerbottens största privata företag på orten. Här finns jobben och här finns betydande världsledande forskning och teknologi som vi kan läsa om i exempelvis New York Times, men som inte nämns någon gång i vår lokala politik. De ledande politikerna pratar gärna om näringslivets betydelse och det är så viktigt att ni då inkluderar alla företag och alla orter och tänker utveckling.

Nu ska jag fira att Boliden får en fördjupad översiktsplan och med det en plan för samhällets utveckling. Det har inte varit lätt att ha en framtidstro när vi inte funnits med på den kommunalpolitiska kartan. Äntligen!

Bolidenbo 

Ämnen du kan följa