Sverige kan bli indraget i en storkonflikt

Tankern Marlin Luanda brinner efter att ha blivit attackerad av huthirebeller i Röda havet. Skribenten oroar sig för att Sverige ska bli indraget i konflikten.
Tankern Marlin Luanda brinner efter att ha blivit attackerad av huthirebeller i Röda havet. Skribenten oroar sig för att Sverige ska bli indraget i konflikten.

Insändare 13 februari 2024 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige har tillfrågats om att delta i den pågående USA-ledda militära insatsen mot huthirebellerna i Röda havet. Regeringens svar blev som väntat positivt, med förutsättning att även riksdagen sanktionerar det inkonsekventa militära uppdraget 550 mil från Sverige.

Svenskt militärt deltagande på USA:s begäran mot huthirebellerna i Röda havet betyder att vi blir en del av USA:s och framförallt Israels, insatser i regionen. Huthierna ser attackerna som ett påtryckningsmedel mot Israel och USA, för att få stopp på kriget i Gaza.

I och med det blir också Sverige krigförande nation i konflikten vid sidan av Israels bestialiska krig mot civila palestinier i Gaza som omfattar flera potentiella krigsbrott. Varav några är; upprepade bombningar av sjukhus, strypning av tillgång på vatten, el och bränsle för civilbefolkningen, svält av civila samt kollektiva bestraffningar.

En svensk krigsinsats mot huthirebellerna kan också leda till att Sverige blir indragen i en storkonflikt i Mellanöstern. Det är inget svenska folket vill, åtminstone inte de som sätter mer värde på fred än att delta i krig.

Visst är det svenskt territorium som ska försvaras och inte ett deltagande i krig i Afghanistan, Libyen och i andra delar av världen som USA/Nato och EU har som strategi för att befästa ekonomiska och politiska intressen globalt.

Med svenskt medlemskap i Nato och militäravtalet DCA med USA kommer sådana krigsinsatser för svensk del bli mer regel än undantag.

Ledamöter i riksdagen har avgörandet och det är enkelt: rösta nej. Agera istället för en vapenvila i Gaza, då blir det också vapenvila i Röda havet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa