Striden om Gállok kan förstöra min framtid

Generationer av samers liv påverkas om gruvplanerna blir verklighet.

Skribenten är orolig över att en gruva i Gállok skulle förstöra hennes framtid.

Skribenten är orolig över att en gruva i Gállok skulle förstöra hennes framtid.

Foto: DAVID MAGNUSSON / SVD / TT

Insändare2022-01-26 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ännu en gång har staten vänt ryggen till oss samer när man nu planerar att bygga en gruva i Gállok utanför Jokkmokk. En gruva som kommer påverka min framtid och alla andra generationer framöver. Vi samer har levt på renskötseln, skogen, jakten och fisket men även allting annat som naturen har att ge. Allt detta kommer nu att bli förstört. Min framtid och stora delar av mitt arv som jag är väldigt stolt över att bära kommer att försvinna när gruvan byggs.

Hela processen med Gállok och att få en gruva där har nu pågått i cirka tio år. Allting började med att Beowulf mining (ett brittiskt gruvbolag) provborrade för att se hur mycket järnmalm som fanns där. Men det var nog inte bara järnmalmen som de ville åt utan även andra mineraler som fanns i Gállok. Därefter skulle de börja med en gruva som sedan skulle leda till fler. I området där gruvan ska ligga kommer bland annat tre samebyars; Jåhkåkaskas, Sirges och Tuorpons, framtid att påverkas dramatiskt.

År 2013 blev det en stor demonstration mot gruvbyggandet. Det kom demonstranter från hela Sverige och Sápmi. Bland annat så var alla de tre sametingen från Sverige, Norge och Finland samt FN observatörer på plats i Gállok för att visa sitt stöd för kampen mot gruvplanerna. På grund av detta stora motstånd samt att länsstyrelsen, Boverket och Naturvårdsverket yrkade på ett avslag på Beowulf minings ansökan om att göra en gruva i Gállok så valde gruvbolaget att backa. Ärendet hamnade slutligen på regeringens bord. Där blev det sedan liggande fram tills nu.

Regeringen ska nu i början av februari säga antingen ja eller nej till en gruva. Med stor sannolikhet så kommer regeringen att säga ja eftersom nuvarande regering säger sig älska gruvor.

Blir denna gruva till verklighet så kommer marken i området samt Luleälven och omkringliggande vattendrag att bli förorenade och förgiftade för all framtid. Men den allra största konsekvensen är att när de väl börjar spränga för gruvan så finns risken att det blir sprickbildningar i de dammar som finns i området. Om en vattendamm skulle rasa till följd av sprickbildningarna så kommer vattnet i magasinen att börja rusa fritt nerför älven med följd att även de andra dammarna som ligger längre ner längs älven rasar. 

Återigen ställer jag frågan: Var kommer jag och alla andra i kommande generationer att kunna vara för att fiska, jaga, plocka bär, bedriva renskötsel, med mera om områden som Gállok blir förstörda för all framtid?

Är allt det här värt en gruva som kommer att vara i bruk i endast 14 år?

Ella-Karin Nårsa, 15 år