Strandskyddet — se till att bevaka stränderna

Insändare 8 juli 2020 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Strandskyddet är alltid på tapeten och rubrikerna duggar tätt.

"Låt fler få bo vid havet","Vi måste öka inlandets attraktionskraft", "Markägare måste få mer makt över sina ägor." Den gemensamma nämnaren för att lätta på strandreglerna är kraven som finns vid nybyggnation. Men vem är det som för all framtid ska tillåtas ockupera den attraktiva strandkanten vid våra vatten?

Kommer det att byggas många små enkla sommarstugor som alla har råd att köpa den dagen de läggs ut för försäljning eller kommer stränderna att fyllas med palatsliknande arkitektdrömmar och muddrade marinor för gräddan av gräddan?

Det kommer inte inom överskådlig framtid att bildas några nya strandkanter, de stränder som det bebyggs på kommer för evigt att blockera allemansrätten och allmänhetens tillträde till hav och sjöar. Jag tror inte att viljan finns där att lämna utrymme mellan tomterna så att andra människor får möjligheten till ett friluftsliv vid vatten.

Jag tror att det är just exklusiviteten och befrielsen från allmänheten som driver kraven på ett slopat strandskyddet. Jag hoppas för våra barns skull, att bevakarna av strandskyddet kan stå emot dessa kortsiktiga intressen.
Ulf Larsson, Skellefteå

Ämnen du kan följa