Stoppa planerna – låt Degerön bli Skellefteås Lidingö

Degerön har potential att bli Skellefteås Lidingö, menar skribenten.
Degerön har potential att bli Skellefteås Lidingö, menar skribenten.

Insändare 9 september 2021 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående Rönnskärs två alternativa placeringar av järnsand så måste en deponi på bolagets egen fastighet på Näsudden anses vara det enda rimliga alternativet. Tanken måste ju vara att i en framtid kunna avyttra/sälja lagret av järnsand och då måste närheten till en hamn vara en stor fördel, både miljömässigt – med korta transporter – och ur ett ekonomiskt perspektiv.

Att placera en deponi av järnsand på Degerön är ett synnerligen dåligt och kortsiktigt förslag. Den fastigheten borde istället kunna planeras för ett byggande av attraktiva strandnära bostäder i en tid då vi upplever en växande stad. Detta skulle kunna bli Skellefteås Lidingö omgärdat av vatten och fin natur. Att placera och dumpa överskottsmaterial från smältverket på ett sådant område skulle för en lång tid framöver omöjliggöra en sådan satsning.

Sundgrundsbron är dessutom redan i dag en underdimensionerad passage över älven. Att öka på trafiken ytterligare med tung trafik, känns ur säkerhetssynpunkt helt vansinnigt. Det är dags att börja värna om de natursköna områdena nära älven, även utanför stadskärnan.

Visionären

Ämnen du kan följa