Statlig vård skulle bli snabbare och mer rättvis

Skribenten tror att med staten som huvudman skulle vården blir mer rättvis och köerna kortare.
Skribenten tror att med staten som huvudman skulle vården blir mer rättvis och köerna kortare.

Den svenska sjukvården är fantastiskt när vi drabbas av allvarliga sjukdomar, en cancerdiagnos eller hjärt och kärlsjukdom. Men övriga icke livshotande sjukdomstillstånd, har en alldeles för lång väntetid.

Insändare 7 juni 2023 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kön till vården är oändligt lång, och många frustreras av att inte få hjälp och stöd inom rimlig tid. Vården måste hänga i utvecklingen, och gå hand i hand med förändringarna i samhället.

Varför är köerna så långa?

Samhället förändras, och idag arbetar vårdanställda inte som de gjorde på 80 och 90-talet. Förändringen är dock bra för de anställdas arbetsmiljö.

Regionpolitikerna satsar för lite resurser på personal, och alldeles för mycket skattepengar på IT.

Sjukvården ska ha ett journalsystem för alla regioner Sverige. Idag finns det flera journalsystem, vilket medför en ökad kostnad och ineffektivitet.

Personer som arbetar i en region, betalar skatt där de är folkbokförda. Arbetspendlare som inte är skrivna i aktuell region, bidrar ju inte till dess skattefinansiering.

Vården i Sverige bör ses som en enhet, där människor på landsbygden ska erbjudas liknande resurser som storstädernas innevånare. Regionerna klarar uppenbarligen inte av sitt uppdrag. Alla betalar ju skatt. Vårdkrisen löses inte av miljardsatsningar på IT, utan av en omorganisation och satsning på personal och dess arbetsmiljö.

Statligt huvudmannaskap medför en betydligt mera rättvis sjukvård.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa