Ständig tillväxt är en pseudovetenskap

Insändare 23 januari 2023 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag håller för sannolikt att de flesta någon gång har mött ordet pseudovetenskap exempelvis påståenden om hälsobringande behandlingar utan vetenskapligt stöd av diverse sjukdomar utanför den ordinarie sjukvården. Hit hör homeopati och zonterapi. Tro på slagrutor hör också till pseudovetenskap. För att en teori ska kunna anses ha vetenskapligt stöd rent allmänt måste bindande, replikerbara studier ha genomförts.

Inom matematik gör man inte studier utan hypoteser bevisas utifrån redan kända samband. Bevisen granskas av erkända matematiker. Matematiska samband som lärs ut i grundskolan och gymnasiet är alla sedan mycket länge bevisade och har därför vetenskapligt stöd Till matematikens grundstenar hör 2+3=5, 7x9=63 och därifrån har steg efter steg tagits för att kunna räkna ut 1,03x1,03x1,03 … hur långt som helst. Multiplicerar man 1,03 med sig självt 25 gånger blir det 2. Fortsätter man 25 gånger till blir svaret 4.

Jag har valt just 1,03 eftersom det ofta talas om att tillväxten är 3 procent. Med tillväxt menar jag ökningen av värdet på ett samhälles produktion av varor och tjänster enligt bruttonationalprodukten jämfört med föregående tidsperiod. De gånger som tillväxten är hög kan man se jubel mellan raderna. Här i Sverige finns till och med en myndighet som heter Tillväxtverket. Jag fick 1269 träffar på ordet ”tillväxt” när jag sökte på Tillväxtverkets hemsida.

Vår planet Jorden har ändliga resurser. Med en tillväxt på 3 procent i 14 år har man nått 1,5 redan 2036. Det är tveksamt om en ökning på 50 procent ryms inom de ändliga energi- och råvarutillgångar som finns på jorden. Detta har inget med CO2-utsläpp att göra utan handlar bara om tillgångar av råvaror som fosfor, metaller av skilda slag samt mark för gruvdrift, vindkraftverk och livsmedelsproduktion.

Återanvändning av det ena eller andra slaget råvaror då? Med en återanvändning på 80 procent av råvaror som tas i bruk idag, som det går att återanvända och som används i 10 år återstår endast 10 procent efter 100 år, alltså efter drygt den förväntade livslängden för de som föds i år. För flera råvaror finns idag inte några utvecklade metoder för återanvändning.

Förresten, vad skulle vi göra med dubbelt så många prylar och tjänster om 25 år? Ska vi ha dubbelt så många kylskåp, telefoner, bilar, tröjor och skor? Kommer vi att ha dubbelt så stora hus, göra dubbelt så många resor eller använda dubbelt så många maskiner?

Att som både folkvalda och beslutsfattare inom näringslivet driva landet och världen utifrån en tro på ständig tillväxt är att förneka sedan flera hundra år kända matematiska samband, det är att förneka länge erkänd vetenskap. Jag påstår, att de styr landet i pseudovetenskaplig anda. Tyvärr med avsevärt värre följder än när homeopati och slagrutor praktiseras. Tillväxten har redan medfört mycket skada. Allt levande har redan orsakats lidande och död och kommer med fortsatt tillväxt förr eller senare att drabbas än värre inklusive folkvalda och andra beslutsfattare samt deras barn, barnbarn och så vidare. Ju längre tillväxttron får råda desto värre kommer följderna att bli. Förr eller senare kommer om tillväxten får fortsätta en katastrof att inträffa.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa