"Skapa framtiden – ni är ändå våra folkvalda"

Fantastiskt att man nu två år efter Northvolt-etableringen funderar på trafiksituationen – tala om förutseende. Jättebra att Skellefteå utvecklas och att våra politiker tar nya tag. Fantastisk utveckling.

Insändare 5 oktober 2021 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu önskar jag bara att man ser med nya ögon på 40 till 60 år gamla problem. Järnväg och väg 95 över E4 som ritades när det var vänstertrafik saknar avfart för södergående tung trafik till Järnvägsleden. Saknar även avfart från Järnvägsleden norrut på E4. Trafikljusen på Viktoria-esplanaden måste bort. Bygg rondeller vid korsningarna Storgatan-E4 och Kanalgatan-E4. 

Bygg även tre väderskyddade gångbroar med samma gröna fasad som parkeringshuset. Eller varför inte gräva ned Viktoria-esplanaden under Kanalgatan. Trafikverkets lösning på E4 är minst 15 år bort innan det är klart. Västra ringen, Klockarbergsvägen, har en bro som saknar bärighet för tung trafik. Ska vi minska utsläppen i Skellefteå måste tung trafik ledas om där stopp och start minimeras.

Tänk om, var smidiga och jobba med lösningar – inte problemen. Det som var går inte att ändra, men framtiden är en tom sida. Skapa lösningar utan ideologiska låsningar. Skapa framtiden – ni är ändå våra folkvalda, alternativt anställda av oss medborgare. Vi vill ha samhällsekonomiska lösningar, inte kriser, slöseri eller kaos. Ta ansvar, var flexibla, gör en pudel, men lös problemen effektivt och snabbt. 

Tvinga byggföretag att gräva ned eller bygga parkeringshus med minst ett fordon per lägenhet, under eller intill bygget, för att minska transport och hantering av snö. Nya höga hus i centrum, tänk stort. Inga eller få ytparkeringar ger bättre miljö, inga transporter av snö resulterar i mindre avgaser. Se resultatet på lång sikt. Planera om E4 längre österut: Yttervik-Bergsbyn-Fällbäcken. Nuvarande lösning planerades i mitten på 1900-talet och bör omvärderas med tanke på dagens trafik, miljö och stadens utbredning. Tänk på framtiden, 100 000 invånare.

Det kan troligen vara samhällsekonomiskt att investera mycket och hålla underhåll och förvaltning på ett minimum. Se på driftkostnaden under investeringens livslängd inte bara prislappen på bygget. Tid är pengar.

Grumpy Old Man


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa