Sönderstressad personal – politikerna är ansvariga

Kommunen och dess ledning tar inte ansvar för sin personals välmående, menar skribenten.
Kommunen och dess ledning tar inte ansvar för sin personals välmående, menar skribenten.

Insändare 8 september 2021 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag förstår inte svaret som kommunens avdelningschef ger till insändaren med rubriken "Äldreomsorgen – vi anställda är helt sönderstressade", Norran den 3 september. Avdelningschefenen svarar med att de är glada för synpunkter och tips som kan leda till förbättringar i rekryteringen av medarbetare. Till en medarbetare som beskriver sin arbetssituation som sönderstressad räcker det inte bara med att vara glad för tips och synpunkter.

Tyvärr återkommer det alltför ofta liknande skrivningar från samtliga förvaltningar på kommunen, precis som om de är helt omedvetna om situationens allvar. Man kan undra om det inte förs en dialog om problemen vid medarbetarsamtalen. Det kanske är så att medarbetare inte törs framföra problemen för att det finns risk att vara obekväm, där påföljden blir förnedrande psykologisk undersökning och bedömning för att sedan bli utköpt.

Problemen som insändaren lyfter fram kan inte vara okända för ansvariga chefer. Är man chef känner man till problemen som ger sönderstressade medarbetare, konstigt vore de eljest. Men de som har makten är politikerna, till höger och vänster, det är de som bör ställas till svars. Politikerna sitter på besluten och pengarna. Men här ser man inget intresse av att förbättra en sönderstressad verksamhet. Fattas det pengar i den nationellt så kända kommunen med en ofantlig förmögenhet?  

Vem vill flytta hit när välfärden är sönderstressad med låga löner och personalbrist?

Lennart Gustavsson Tuvan

Ämnen du kan följa