Snälla, ge oss en förändring inom socialtjänsten

För några veckor sedan publicerade Norran en insändare som var stark kritisk till socialnämnden i Skellefteå kommun och situationen på IFO (Norran den 15/11). Har något svar getts?

Insändare 3 december 2022 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ja, internt kom ett meddelande från avdelningschef att det är viktigt och oroande och att man tar det på allvar, men ingenting mer. Vad exakt tar man på allvar? Från socialnämnden eller Socialdemokraterna som styr har det inte kommit ett endaste någonting, vilket inte alls förvånar mig, tyvärr.

Snart kommer nämndens ordförande föreslås att sitta i fyra år till. Det jag ser är att ordföranden kör sitt race och utan att blinka nämnvärt så kör ordföranden över andra, både oppositionens politiker, chefer och medarbetare. Men ingen reagerar annat än i korridorerna. Ingen vågar säga till, inte ens våra högsta chefer. Till och med de tiger still.

Det handlar om en dålig arbetsmiljö för många men det verkar som att ingen vågar agera, inte heller jag med mitt namn för det skulle få för stora konsekvenser. Tystnadskultur när den är som bäst, jag vet. Även om jag inte arbetar mot nämnden själv så har jag öron och ögon.

Snälla, ge oss en ordförande, en nämnd, som kan samarbeta med andra, kan lyssna in andras åsikter, vara ödmjuk inför olikheter och som inte kränker – jag tror faktiskt att flera av socialtjänstens medarbetare inte pallar fyra år till så som det är om ingen förändring sker.

PS: Med min tro kommer vare sig förvaltning, ledning, nämnd eller socialdemokrater att svara offentligt nu heller – det säger en del om vårt styre och tystnadskulturen i denna kommun. Men jag hoppas innerligt på en förändring.

Jag är orolig för framtiden men hoppas på förändring

Svar direkt

Personalen har all rätt att vända sig till sina chefer med frågor som berör dem och verksamheten när det gäller exempelvis arbetsmiljö. Finns det frågor till politiken och socialnämnden är vi politiker alltid öppna för dialog med personalen. Speciellt jag som ordförande är noga med att lyssna på såväl fackliga som enskilda individer. 

Som ordförande i socialnämnden har jag i princip dagliga samtal med personalen om deras arbetssituation. Det som beskrivs i insändaren handlar till viss del om de resurser som socialnämnden tillför och beslutar i den interna budgeten varje år. Det beslutet har vi inte tagit än. 

Den senaste tiden har det kommit synpunkter från avdelningen IFO om att det saknas resurser och att personalen har en tung arbetsbörda. Det tar jag och övriga politiker på allra största allvar. Som ordförande i socialnämnden beslutar jag dock inte ensam om fördelningen av resurserna. Det är socialnämnden inklusive oppositionen som fattar besluten. 

En ordförande i en nämnd har varken mandat eller makt att besluta ensam om personalens arbetsmiljö. Däremot har jag som ordförande ett ansvar att se till att nämndens beslut verkställs och följs. Som styrande parti gör vi allt vi kan för att se till att personalen har bästa möjliga arbetsmiljö. Det har varit en tuff tid för IFO men vi är alla medvetna vilket fantastiskt jobb personalen gör. 

Jag är inte rädd att ta emot kritik, jag välkomnar den eftersom den bidrar till utveckling. Min huvuduppgift, tillsammans med övriga politiker i nämnden, är att se till att invånarna i Skellefteå får bästa möjliga stöd och hjälp som de har rätt till. Samtidigt måste vi politiker se till att personalen får de förutsättningar de behöver för att göra sitt jobb. 

För att göra det behöver vi prioritera och fatta tuffa beslut. Men en sak är klar för mig som ordförande i socialnämnden: Invånarnas bästa ska alltid vara i fokus, framförallt när det gäller de som har det svårast.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa