Corona: Märkliga skillnader i bedömningen mellan länen

Märkligt att smittskyddsläkarna i Västerbotten respektive Norrbotten gör så olika bedömningar, menar skribenten.
Märkligt att smittskyddsläkarna i Västerbotten respektive Norrbotten gör så olika bedömningar, menar skribenten.

Nyligen kunde vi i Norran läsa att det var en stor smittspridning av coronaviruset på Northvoltbygget. Enligt Northvolt har man drygt 1 000 personer som arbetar med att bygga den nya fabriken. Man har också, enligt företaget, vidtagit åtgärder för att förhindra smittspridning.

Insändare 30 november 2020 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Smittskyddsläkaren i Region Västerbotten, Stephan Stenmark, hävdade att den ökade smittspridningen i Skellefteå inte berodde på det som hände på Northvolt utan på en allmän samhällsspridning. Nu senast meddelar Region Västerbotten att smittspridningen fortsätter öka, speciellt i Skellefteå där den är mycket hög. Man har flest inneliggande patienter och kommer även att dra in planerad vård vid Skellefteå lasarett på grund av det ökade trycket.

Jag var verksam i Gällivare under perioden juni till juli när Gällivare blev hela Sveriges pandemicentrum, med stor samhällsspridning av coronaviruset. Också det första och största exemplet på så kallad klustersmitta. Från en dag till en annan stängde staden i stort sett ner.

Enligt smittskyddsläkaren i Region Norrbotten, Anders Nystedt, berodde samhällsspridningen på ett reparationsstopp LKAB hade vid sina gruvor i området där man tog in 800 personer för underhåll. Nystedt konstaterade att såvitt han kunde bedöma så hade LKAB vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra en smittspridning. Han hävdade att samhällsspridningen i Gällivare istället skedde när vissa av de inhyrda personerna rörde sig i staden, på affärer, gym, restauranger och pubar.

Smittskyddsläkaren i Region Västerbotten, Stephan Stenmark, hävdar att det stora utbrottet bland de över 1 000 som arbetar med byggandet av Northvolts fabrik inte är orsak till den kraftigt ökade samhällsspridningen i Skellefteå. Smittskyddsläkaren i Norrbotten Anders Nystedt hävdade tvärtemot att orsaken till den stora samhällsspridningen i Gällivare var beteendet bland vissa av de 800 som inhyrdes för LKAB:s underhållsstopp.

Hur kan två smittskyddsläkare, dessutom från angränsande regioner, komma fram till så diametralt olika förklaringar till en kraftig samhällsspridning av coronaviruset i respektive region?

Konsulten

Svar direkt

Smittspridning under en pandemi är komplex och varje situation är unik. Av den information som vi har tillgänglig så är min bedömning att den stora ökningen av fall i Skellefteå huvudsakligen beror på ökad samhällssmitta i stort med fall kopplat till många olika arbetsplatser, smitta i familjer och sociala aktiviteter. Men verkligheten är inte svart eller vit och det finns naturligtvis en del kopplingar mellan smitta bland personer knutna till de många olika delarna av Northvoltprojektet och övriga samhället.

Det viktiga nu är hur som helst att alla individer och verksamheter ser sitt ansvar för att stoppa den allvarliga smittspridningen och i verklig handling följer de skärpta allmänna råden.

Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, Region Västerbotten

Ämnen du kan följa